Aktuálny stav prípravy nemocničnej kaplnky k 23.11.2019.
Od posledného zhodnotenia priebehu prác v novej nemocničnej kaplnke sa práce výrazne ...
25.11.2019
Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019

ADVENTNÁ AKTIVITA PRE RODINY

Nastal čas adventu, počas ktorého sa pripravujeme na príchod Pána Ježiša. Na spestrenie a hlbšie prežívanie tohto obdobia sme si pre vás, milé rodiny, pripravili adventnú aktivitu s názvom VYBUDUJME PRÍBYTOK PÁNOVI.
Ďalšie informácie a materiály vo vnútri článku.
Advent je čas, kedy sa pripravujeme na príchod malého Ježiška. Avšak Mária s Jozefom nemôžu nájsť príbytok a ochotných ľudí, ktorí by ich s láskou prijali. I naše srdcia sú miestom, kam by radi prišli, ale je tam pre nich priestor? Aj častejšou účasťou na sv. omšiach, spoločnou modlitbou v rodine pri adventnom venci či robení častejších dobrých skutkov počas adventu si môžeme spolu ako rodina lepšie pripraviť príbytok pre malého Ježiška. Svätá rodina putuje do Betlehema, ale nemajú istoty či ich niekto prijme. Pomôžme im vybudovať príbytok symbolický vyfarbením tehličiek. Nezabúdajme však i na svoje vnútro. Preto, ak urobíš nasledovné:

a) spoločná modlitba v rodine - vyfarbi tehličku červenou farbou
b) dobrý skutok - vyfarbi tehličku oranžovou farbou
c) sv. omša - vyfarbi tehličku
hnedou farbou

Cieľom je, aby sa nám počas adventu podarilo vybudovať spoločnými silami a obetou nielen symbolický príbytok na papieri, ale aj reálny vo svojich srdciach, a tak sa lepšie pripravili na príchod malého Ježiška, ktorý chce opäť prísť a zažiariť v našich srdciach.
Po splnení aktivity môžu deti vyfarbiť, vystrihnúť a nalepiť obrázok sv. rodiny do pripraveného príbytku. Taktiež ho položiť pod vianočný stromček ako svoj dar z lásky k novonarodenému Ježiškovi.

Aktivita prebieha od prvej adventnej nedele do Štedrého dňa.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Najkratšou cestou medzi dvoma ľuďmi je úsmev.