SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

PÚŤ ŽIAKOV A UČITEĽOV ZŠ SV. DON BOSCA

Slávenie Mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva oznámil pápež František. Je to aktuálna výzva na prebudenie svedomia. Svätý Otec František chce, aby všetci veriaci zakúsili blízkosť Boha – Otca. Preto vyhlásil široké možnosti odpustenia hriechov. Žiaci ZŠ spolu so svojimi učiteľmi prežívajú Rok milosrdenstva viacerými duchovnými aktivitami. Fotogaléria: http://www.topolcany.fara.sk/fotogaleria/put-ziakov-a-ucitelov-zs-sv-don-bosca.html
Vyvrcholením bola 20. 5. 2016 púť žiakov a učiteľov školy do katedrálneho chrámu našej diecézy - do Nitry. S ponukou tejto púte prišiel Farský úrad Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch. Ráno 78 žiakov spolu s desiatimi učiteľmi nastúpili do dvoch autobusov. Po príchode do Nitry vystúpili na Nitriansky hrad a pripravili sa na slávenie sv. omše v katedrálnom chráme. Hlavným celebrantom bol vdp. kaplán Peter Čieško. Don Robert Benko sa v kázni zameral najmä na rodinu a jej poslanie. Slávenie sv. omše skrášlil školský spevokol a školská hudobná skupina. Spevy a hudba, ktoré sa niesli katedrálou aj po sv. omši ocenil aj riaditeľ biskupského úradu, vdp. ThDr. Martin Michalíček, ktorý nás prišiel pozdraviť a prihovoriť sa nám. Najväčším dobrodením však bolo to, že sme mali možnosť získať plnomocné odpustky. Po sv. omši sme v tichých modlitbách postáli aj nad hrobom nášho otca kardinála J.Ch. Korca.

Obohatením pre nás bola aj návšteva Diecézneho múzea, výstup na vyhliadkovú vežu a návšteva kazemát, kde sme si priblížili nielen históriu starobylého nitrianskeho hradu, ale celého hradného kopca, ktoré bolo významným opevneným hradiskom. Naše úprimné poďakovanie patrí vdp. kaplánovi a donovi Robertovi, ktorí nás púťou sprevádzali, taktiež i vdp. dekanovi Mons. Mariánovi Dragúňovi, ktorý okrem iného finančne zabezpečil dopravu autobusmi.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Aby sa viera stala silnou, musí byť vyskúšaná, musí prejsť pecou skúšok...