SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

TRAJA KRÁLI

Slávnosť Zjavenia Pána je príležitosťou k zamysleniu sa nad naším hľadaním Boha a nad tým, čo sme mu ochotní ponúknuť - obetovať. Ponúkame Vám úvahu na zamyslenie od MUDr. Jána Chochulu.

Traja mudrci nepochybne patrili k tým ľuďom, čo dokážu minúť veľké peniaze. Dary, ktoré priniesli Ježišovi, boli najdrahšie veci, aké by sme našli v starovekom svete. A nielen to. Presne sa hodili k osobnosti obdarovaného: zlato, drahý kov, ktorý označoval kráľovskú moc; kadidlo, vonná látka, ktorá sa používala na uctievanie Boha; a myrha, používaná pri pomazaní zosnulých, ako predzvesť Ježišovho umučenia a smrti.

A čo my? Čo my môžeme dať Ježišovi dnes a v nastávajúcom roku? Môžeme mu ponúknuť niečo omnoho hodnotnejšie ako mudrci - seba samých! Prišiel na svet kvôli nám. Žil, zomrel a vstal z mŕtvych pre nás. "Perlou najväčšej hodnoty", za ktorú dal Ježiš všetko, sme boli my! Ako mu môžeme dať niečo menej ako seba samých?

Bohužiaľ, mnohí z nás si sotva uvedomujú, akú cenu majú pre Pána. Namiesto toho, aby sme sa vnímali ako žiarivý, krásne zabalený darček, vnímame sa ako nezaujímavý darček zabalený v starom papieri, ako balík plný slabostí a hriechu. Ale Boh vie všetko využiť na dobré! Nedovolí, aby niečo vyšlo nazmar; dokonca aj naše nedostatky a naše najväčšie poklesky môžu byť prvotriednym materiálom, ktorý použije na to, aby nás učil, formoval a dokončil v nás svoje dielo. Svätý Pavol s veľkou istotou napísal: "Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia" (Rim 8, 28).

Neznižujme cenu pokladu, ktorý máme v týchto hlinených nádobách. Môžeme darovať Pánovi zlato svojich talentov a darov, kadidlo svojej modlitby a chvály, a dokonca myrhu svojho utrpenia a žiaľu. Môžeme mu odovzdať svoju bolesť, dovoliť mu, aby ju vzal na kríž a daroval nám uzdravenie, ktoré najväčšmi potrebujeme. A on nás uzdraví, ak mu odovzdáme vládu nad svojím životom. Ak tak urobíme, zmeníme sa. Staneme sa pre bratov a sestry darom a zmeníme aj ich život!

Pane, nech tento nastávajúci rok je mojím darom pre teba! Vezmi si všetko, čo mám, a použi to na budovanie svojho kráľovstva na tejto zemi!

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.