SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

OTO MÁDR (15.2.1917−27.2.2011)

Významný český teológ a bojovník za slobodu myslenia a života v časoch komunistickej totality, ktorý nenechal v sebe a vo svojom okolí zvíťaziť malovernosť, sebectvo a skepsu. Keď mu pri justičnom procese za vedenie podzemného katolíckeho hnutia vysokoškolských študentov navrhli (1952) trest smrti, pomyslel si Ďakujem Ti, Pane Bože, za milosť mučeníctva.
Keď mu ho zmenili na doživotie poďakoval Bohu za to, že mu môže slúžiť ďalej. Z väzenia bol podmienečne prepustený po 15 rokoch. Jeho hnacou silou nebola bojovná nenávisť, ale láska. Žiť intenzívne z Ducha. Svojimi životnými postojmi a publikovanými názormi pozitívne ovplyvnil českú cirkev (organizačne, intelektuálne, duchovne) v druhej polovici
20. storočia. K teologickým poznatkom prispel v oblasti morálnej teológie a ekleziológie. Intelektuálne formoval (napr. Teologické texty, Dielo koncilovej obnovy) celý rad významných osobností. Ota sloužil prorocky pravdě, dělal to ale bez halasu a bez vedlejších doprovodných efektů. Tím není řečeno, že Ota byl neomylný, každopádně ale jednal vždycky z vnitřního přesvědčení a bez postranních úmyslů (C. V. Pospíšil). Podľa Josefa Zvěřinu (1913-1990) bol: ...velký analytik a syntetik v jednom, velkorysý organizátor i úporný pedant, duchovní terorista a zároveň jemný moralista… Profesor Tomáš Halík: Mádr byl člověk, který naprosto nehleděl na nebezpečí, natož na osobní zájmy a výhody... Dovedl přesně a strategicky myslet, realisticky odhadovat situaci a možnosti lidí. Aj jeho oči odrážali nebo. Oto Mádr bol krásny človek, celým svojím životom verný
a oddaný cirkvi, opravdivý bojovník za Božiu vec  (František Mikloško).Z myšlienok


Kdo ví, že v rámci „velkého divadla světa“ mají všechna dramata
a všechny tragédie svou kladnou funkci, protože konečným vítězem všech zápasů je Bůh, slyší v tom výzvu zařadit se do boje za dobro
na jeho straně. Základní poloha křesťana není ani pesimismus, ani optimismus, ovšem ani lhostejnost. Je to prostě život zároveň v čase a nad časem, kde „tisíc let je jako jeden den“ a naše přítomnost, minulost i budoucnost je bezpečně ukryta v Božím bytí.

Křesťanská svoboda není jen uvolnění od něčeho, nýbrž svoboda k něčemu: k pravé autonomii. Bůh nám nabízí nepřekonatelně plný smysl života tím, že mu sloužíme ve svých bližních. Služba ovšem zahrnuje oběť svobody. Být pro druhé zmenšuje možnost být pro sebe. Přesto opět zkušenost potvrzuje Kristovo zaslíbení, že kdo se kvůli němu vzdá svého, už v tomto životě dostane stokrát více.

Víra je živá pravda o tom, že Bůh chce spojit náš život se svým životem…Víra je svobodný dar svobodného Boha svobodnému člověku…Víra bez tajemství, jež signalizuje nesmírnost Absolutní transcendence a její suverenitu, víra stahující Boha do horizontály stvoření, nastoluje modlu.

Člověk zraje jako člověk a osobnost právĕ tím, že roste v lásce… Do věčnosti vstoupí jen naše vnitřní vítězství ducha nad hmotou, lásky nad sebecitem.

Není jiná cesta k růstu přátelství s Bohem než opravdu, vnitřně i viditelně, vstoupit do společenství s lidmi.

Pravá pokora je nezdolatelná a trpělivost je projev skutečné síly…Osloveni Boží naději a neseni jeho láskou vykupujeme svět každým činem pro dobro a obranou proti zlu.

Boží zjevení je sice dar, ale také závazek brát vážně sdělenou pravdu a vůli… Člověk uchvácený Bohem v hloubi duše je ochoten přijmout Boha bez výhrad i s jeho přítomností v jeho církvi, vedené lidmi… To Nekonečno nad námi je někdo, kdo se nám odtajnil jako Společenství v Jednotě, nekonečně překonávající možnosti naší fantazie.

Pokorní jsou ti, kdo nežebrají u Boha o lepší časy, protože každý čas je jim dost velkým darem a každá situace výhodnou příležitostí milovat svého Boha.

(dmj)

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Aby sa viera stala silnou, musí byť vyskúšaná, musí prejsť pecou skúšok...