SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

JAN TWARDOWSKI (1.6.1915−18.1.2006)

Poľský katolícky kňaz (1948), ktorý písal básne, bol veľmi svojráznou osobnosťou. Ako študent sa cez vojnu zúčastnil Varšavského povstania a bol svedkom tragických úmrtí svojich spolužiakov a priateľov. Stal sa poetom náboženskej lyriky, jeho tvorba bola utváraná poznaním Biblie, hlbokou vierou v Ježiša Krista, ktorý dáva zmysel ľudskému životu, láske aj smrti.
Svojou literárnou tvorbou vyjadril potrebu návratu k prostému životu v súlade s prírodou, v kresťanskej službe i pokore. Je autorom mnohých aforizmov, anekdot aj knižiek pre deti. Vydal viac než 20 zbierok poézie (napr. Znamenie dôvery; Modré okuliare; Nezvyčajný denník; Nebo v dobrej nálade; Nádej učí čakať). Skromne konštatoval: Básne sú mojou slabosťou, vždy som ich chcel písať, ale nikdy som to nevedel. Je to veľké milosrdenstvo Pána Boha, že ich ľudia čítajú.

Z myšlienok


Věřící nevěřící / všechny nás spojí / nezasloužená bolest / ktera přibližuje k pravdě.
Pán Bůh se usmívá a má velký smysl pro humor.
Pospěšme si milovat lidi, tak rychle odcházejí,
zůstanou po nich jen střevíce a hluchý telefon...   
Čas se neměří, čas se váží ...

Boh je taký veľký že je a zároveň ho niet
taký všemohúci že vie nebyť
teda pritrafí sa aj jeho neprítomnosť
preto občas je temno a srdce búši
dokonca skučí ako nepokojný pes

ani veriaci neveria potichu
a prostredníctvom žartu chcú uniknúť pred vzrušením
i keď len nedávno verili naspamäť
že po celý život sa chvíľu čaká

no Boh je taký veľký že občas ho niet
mozog sa nakláňa ako unavený tulipán
a myšlienky bežia po spoločnej prázdnej ceste
tak ako lienky čo sa spolu schádzajú
aby sa na zimu skryli pred zúfalstvom
len mlčanie trvá a hviezdy vo výškach
aj mesiac je spravodlivý veď je celkom nahý
a vážky sú také pominuteľné že už všetko vedia
a posledný list bzučí rovno z topoľov
že je Neprítomný
lebo väčšmi bolí.

Hledám malou církev, spíš hrstku věřících, malé stádce. U nás se náboženství stalo součástí národní identity. Celé devatenácté století bylo stoletím dělení Polska, církev v té době sehrála ohromně důležitou roli, to ji ale také hodně poznamenalo. Snad se teď osvobodí od té mnohaleté vlastenecko politické zátěže. Byl bych rád, kdyby se tak stalo, protože vášnivé zaujetí politikou nepřeje hlubšímu životu z víry...
(dmj)

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Aby sa viera stala silnou, musí byť vyskúšaná, musí prejsť pecou skúšok...