Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

MILOSRDENSTVO V PRAXI: NASÝTIŤ HLADNÝCH

Maturantka Mirka Čulagová (18) je inšpiráciou nielen pre svojich rovesníkov, ale aj pre starších, všetkých ostatných. K chudobným má blízko. Od šiestich rokov koleduje s Dobrou novinou a už tri roky pomáha v Komunite svätého Egídia. Hľadá Pánovu tvár nielen v modlitbe, ale aj v konkrétnej službe chudobným.
Viac ako osemsto miliónov ľudí na svete stále trpí hladom. Najmä v južnej a východnej Ázii, Latinskej Amerike a Afrike. A my tiež patríme ku krajinám, ktoré majú nadbytok. Plné chladničky, jedlo nezriedkavo končí v koši, prejedáme sa až tak, že je nám z toho zle. A tu prichádzame k tomu, že hlad je najviac problémom neochoty podeliť sa. „Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť...“ (Mt 25, 35). Mirka vzala Ježišove slová vážne. Láska k Bohu a srdce otvorené pre službu ju priviedli k dobrovoľníctvu v niekoľkých organizáciách. Každé pondelkové poobedie ju môžete stretnúť v uliciach Topoľčian. Realizuje v praxi milosrdenstvo o nasýtení hladných.

Viac na: http://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/mvp3-nasytit-hladnych
© Copyright www.cestaplus.sk


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Keď človek neužíva lieky, aspoň neochorie.
Aforizmus