SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

MILOSRDENSTVO V PRAXI: NASÝTIŤ HLADNÝCH

Maturantka Mirka Čulagová (18) je inšpiráciou nielen pre svojich rovesníkov, ale aj pre starších, všetkých ostatných. K chudobným má blízko. Od šiestich rokov koleduje s Dobrou novinou a už tri roky pomáha v Komunite svätého Egídia. Hľadá Pánovu tvár nielen v modlitbe, ale aj v konkrétnej službe chudobným.
Viac ako osemsto miliónov ľudí na svete stále trpí hladom. Najmä v južnej a východnej Ázii, Latinskej Amerike a Afrike. A my tiež patríme ku krajinám, ktoré majú nadbytok. Plné chladničky, jedlo nezriedkavo končí v koši, prejedáme sa až tak, že je nám z toho zle. A tu prichádzame k tomu, že hlad je najviac problémom neochoty podeliť sa. „Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť...“ (Mt 25, 35). Mirka vzala Ježišove slová vážne. Láska k Bohu a srdce otvorené pre službu ju priviedli k dobrovoľníctvu v niekoľkých organizáciách. Každé pondelkové poobedie ju môžete stretnúť v uliciach Topoľčian. Realizuje v praxi milosrdenstvo o nasýtení hladných.

Viac na: http://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/mvp3-nasytit-hladnych
© Copyright www.cestaplus.sk

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Aby sa viera stala silnou, musí byť vyskúšaná, musí prejsť pecou skúšok...