SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

VIANOČNÝ DAR

Aj Vy prechádzate z obchodu do obchodu, aby ste stáli v radoch na nejaký vhodný darček pre najbližších? V týchto predvianočných dňoch sa kolotoč náhlenia a povinností točí stále rýchlejšie. Dúfam, že ste pri nakupovaní nezabudli na to podstatné... Ale to sa za peniaze ani kúpiť nedá. Aj ten, kto má v peňaženke "stály prievan" môže byť bohatý...

K Vianociam patria darčeky. Koľko radosti vedia priniesť predovšetkým deťom. Od radosti a prekvapenia rozžiarené detské očká sú často tým najkrajším darčekom pre rodičov, či starých rodičov. Nielen pre deti má byť vianočný večer štedrý, ale aj pre nás všetkých. Cez Vianoce máme šancu a príležitosť hlbšie si uvedomiť, že náš život má byť štedrý na lásku, toleranciu a krásne ľudské vzťahy. Dnes sa veľa hovorí, píše, spieva o láske, ale možno nikdy jej tak nechýbalo ako práve teraz. Pravý zmysel a význam Vianoc je v tom, že Láska prišla na svet a chce nás ľudí naučiť skutočnej láske, o ktorej sv. Pavol apoštol píše, že nie je sebecká, nezávidí, nezmýšľa zle, všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží (Por. 1 Kor 13, 4 – 7). Pavol jednoznačne tvrdí, že keby človek nemal lásku ničím by nebol. Láska dáva zmysel a vnútornú hodnotu životu. Verím, že všetci, to kdesi vo svojom srdci takto cítime, pretože všetci bez rozdielu túžime milovať a byť milovaní. Život bez lásky je len živorenie, ktorému chýba pravé šťastie, hoci môže byť človek obklopený množstvom majetku a bohatstva. Súčasný životný štýl a kultúra vytvárajú model života, v ktorom sa preferuje prvenstvo „mať“ pred „byť“. Ale ako môže byť človek šťastný z toho, čo má, keď nevie kým je, načo žije a kam smeruje? Vianoce sú šancou premýšľať o tom podstatnom v našom živote. Ale priznajme si, neurobili sme z Vianoc rodinné show plné sentimentality, ktorá má nahradiť pravú lásku? Rodičia cítia vinu, že na svoje deti nemali čas a tak sa im to na Štedrý večer snažia vynahradiť hromadou darčekov. Vianoc sa zmocnil priemysel a obchod a stávajú sa záležitosťou peňaženky. Akoby sme udusili sviatky lásky hromadou baliaceho papiera, kilometrami pozlátených stužiek, rekordnými počtami odoslaných sms správ, množstvom jedla na vianočnom stole. Toto všetko patrí k Vianociam, ale materiálne dary nemôžu nahradiť našu ochotu stávať sa jeden pre druhého darom. Výstižne túto pravdu vyjadruje príbeh Bruna Ferrera z názvom „Darčeky v komore“. Píše sa v ňom o starčekovi, ktorý mal plnú komoru vianočných darčekov z posledných rokov. Všetky boli ešte neotvorené. Boli to darčeky od dcéry z neďalekého mesta, ktorá zbohatla a mala sa materiálne veľmi dobre, len nemala čas navštíviť, či pozvať na návštevu svojho starnúceho otca. Keď poštár prikladal ďalší balík do komory spýtal sa: „Prečo ste tieto vianočné balíky ani neotvorili?“ Starec smutne skonštatoval: „Nie je v nich láska!“
Milí čitatelia! Chcem Vám aj touto cestou popriať veľa odvahy otvoriť „darček od Ježiška“. Každé obdarovanie nech je sprevádzané úprimnou a čistou láskou. Pretože dar darovaný bez lásky neteší. Nech Dieťa uložené v betlehemských jasliach naplní naše srdcia túžbou prežívať každý deň Vianoce v sebadarovaní a láske.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.