Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

TÚTO VIANOČNÚ REKLAMU ZAKÁZALI. NEUHÁDNETE, KVÔLI ČOMU!

Zakázané reklamy nie sú dnes ničím výnimočným. Väčšinou ide o príliš násilné spoty a videá s nevhodným sexuálnym podtónom. Nasledujúca reklama sa „previnila“ trocha iným spôsobom.

Týždeň pred Vianocami je zvláštnym obdobím nielen v domácnostiach, obchodoch, či v televízii. Na špeciálny režim sú nastavené aj mnohé kiná po celom svete. Pred premietaním divákom púšťajú vianočne ladené reklamy.

Jednou z nich mala byť aj reklama s dieťaťom na deke a dvoma rodičmi, ktorí kľačali pri ňom. Izba sa postupne začne meniť na akúsi maštaľ a dieťa odrazu leží v akejsi kolíske. Spoločnosť DCM (Digital Cinema Media), ktorá má na starosti dodávanie reklamných spotov do kinosál, ho však odmietla zaradiť do obehu. Dôvod stopky? Bola „príliš náboženská“.

Na predvianočnom zhromaždení sme sa jednohlasne zhodli na tom, že vysielanie tohoto reklamného spotu neschválime,“ vyjadrili sa ľudia z vedenia spoločnosti. DCM pritom predáva vysielací čas na reklamy s alkoholom a drsnými akčnými hrami, ktoré si bez problémov môžu zhliadnuť aj deti.

Dávame vám príležitosť na to, aby ste si túto "príliš náboženskú reklamu", ktorá sa snažila zatlačiť do úzadia Santov a dedov mrázov, zhliadli:
zdroj: pluska.sk

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Keď človek neužíva lieky, aspoň neochorie.
Aforizmus