SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

TÚTO VIANOČNÚ REKLAMU ZAKÁZALI. NEUHÁDNETE, KVÔLI ČOMU!

Zakázané reklamy nie sú dnes ničím výnimočným. Väčšinou ide o príliš násilné spoty a videá s nevhodným sexuálnym podtónom. Nasledujúca reklama sa „previnila“ trocha iným spôsobom.

Týždeň pred Vianocami je zvláštnym obdobím nielen v domácnostiach, obchodoch, či v televízii. Na špeciálny režim sú nastavené aj mnohé kiná po celom svete. Pred premietaním divákom púšťajú vianočne ladené reklamy.

Jednou z nich mala byť aj reklama s dieťaťom na deke a dvoma rodičmi, ktorí kľačali pri ňom. Izba sa postupne začne meniť na akúsi maštaľ a dieťa odrazu leží v akejsi kolíske. Spoločnosť DCM (Digital Cinema Media), ktorá má na starosti dodávanie reklamných spotov do kinosál, ho však odmietla zaradiť do obehu. Dôvod stopky? Bola „príliš náboženská“.

Na predvianočnom zhromaždení sme sa jednohlasne zhodli na tom, že vysielanie tohoto reklamného spotu neschválime,“ vyjadrili sa ľudia z vedenia spoločnosti. DCM pritom predáva vysielací čas na reklamy s alkoholom a drsnými akčnými hrami, ktoré si bez problémov môžu zhliadnuť aj deti.

Dávame vám príležitosť na to, aby ste si túto "príliš náboženskú reklamu", ktorá sa snažila zatlačiť do úzadia Santov a dedov mrázov, zhliadli:
zdroj: pluska.sk

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Aby sa viera stala silnou, musí byť vyskúšaná, musí prejsť pecou skúšok...