Rorátne sv. omše budú bývať ráno o 6.00 a 8.00 hod. (ako sú zaužívané, čiže v soboty omša ráno len o 8.00 hod.). Avšak počas adventu všetky sväté omše (čiže i večerné, ale mimo nedieľ a prikázaných sviatkov) sa začnú sláviť v prítmí chrámu so zapálenou mariánskou sviecou. Liturgické slávenie začneme spoločným spevom Anjel Pána zakončenou modlitbou a spevom Sláva Otcu, pri ktorom sa rozsvieti kostol pre začiatok slávenia sv. omše. Počas sv. prijímania budeme spievať slovenskú verziu žalospevu Dajte nám rosu nebesia, dajte nám Spasiteľa. Želáme vám požehnaný adventný čas.

Viete, čo sú to roráty? Starší ľudia by si určite s dávkou nostalgie spomenuli na svoje detstvo a advent. Rorátna sv. omša v skorých ranných hodinách mala svoje čaro. A ako je to dnes?

Adventný čas je časom očakávania. V liturgických textoch a piesňach zaznieva odveká túžba ľudského srdca po Bohu. Aby sme v sebe mohli očistiť túto túžbu musíme mať odvahu pripraviť cestu Bohu, ktorý prichádza. Prejaviť ochotu premáhať svoje vlastné slabosti a usilovať sa žiť v pokoji a láske s ľuďmi, ktorí sú okolo nás. Jednou z adventných možností ako zvíťaziť nad sebou, nad svojou pohodlnosťou, je účasť na ranných rorátnych sv. omšiach, ktoré sú aj v našom kostole o 6.00 hod. Pred rannou sv. omšou sa spieva latinský text piesne „Rorate coeli de super“ - "Roste nebesia z výsosti“. Názov roráty pochádza z práve tejto najznámejšej latinskej adventnej piesne zo 16. storočia z Francúzska. Adventné piesne – roráty – sú zostavené podľa biblických textov, predovšetkým starozákonných prorockých výpovedí. Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo "kráčalo v tmách" (Iz 9,2). Roráty zostávajú aj dnes adventnou šancou pre každého z nás...

image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup