Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

VINCENT DE PAUL (24.4.1581−27.9.1660)

Francúzsky rímskokatolícky kňaz, rehoľník, bol zbožný, plný viery, nadšenia a horlivosti, mal rozhodný temperament, humor, dynamizmus, prirodzený zmysel pre realitu, sedliacku múdrosť... Cez službu chorým a chudobným pokorne konal dobročinnosť a spoznával Božie cesty. Pán Boh mu naznačil smer misionárskej služby pre duchovné dobro blížnym.

Založil (1625) Spoločnosť misijných kňazov, v súčasnosti Misijná spoločnosť
sv. Vincenta de Paul – CM. Zbierali nájdené a opustené deti, ošetrovali chorých, ranených, väzňov, vyučovali nevedomých a slúžili všetkým, ktorí sa nachádzali či už v materiálnej alebo duchovnej biede. Vincent nás aj dnes vyzýva prijímať druhých takých, akí sú, hľadať ich tam, kde sú a znížiť sa natoľko, aby nás dokázali prijať.Z myšlienok

Aká je naša úcta k Bohu, natoľko ho budeme milovať!
Neprestaňte zotrvávať v modlitbe
a nemyslite si, že je to márne.
Boh nám prikazuje len rozhodiť siete
a nie chytať ryby.
• Modlitba je povznesenie ducha k Pánu Bohu, s ktorým sa duša intímne spája
a hľadá jeho prítomnosť v sebe. Je to rozhovor duše s Bohom, vzájomná komunikácia, pri ktorej sa on prihovára duši a vnuká jej, čo má robiť a ako má poznať jeho vôľu. Pri modlitbe počúvame, čo Pán Boh hovorí a prosíme si,
čo je potrebné pre nás i pre blížnych.
• Božie kráľovstvo je pokoj v Duchu Svätom... Liekom na starosti je láskavosť.
• Vrchol dokonalosti nie je, aby sme zažívali Božiu prítomnosť,
ale plnili Božiu vôľu.
• Nestačí mať lásku v srdci a na perách. Musí prejsť do činov, lebo iba vtedy je dokonalá, keď v srdciach tých, ktorých milujeme, vzbudzuje lásku.
• Nič iné, iba pravdy viery sú schopné naplniť naše srdce a s istotou nás viesť.
• Nestačí milovať Pána Boha, treba sa starať, aby ho milovali aj iní.


                 

(dmj)


 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Žena má v každom spore posledné slovo. Každé slovo prednesené mužom potom je začiatkom ďalšieho sporu.