SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

PÚŤ 2015

Po roku sa opäť uskutoční v prvý septembrový víkend púť v Topoľčanoch. Aj touto cestou Vás chceme pozvať k účasti na duchovnom programe spojenom s púťou. Podrobné informácie si môžete pozrieť v prílohe. Tešíme sa na Vašu účasť.

V tomto článku sú dostupné nahrávky MP3.
Záznamy z LIVE prenosov nájdete tu: http://www.ustream.tv/channel/SStXDjDAAS3
3. 9. Štvrtok:

Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
18.30: Sv. omša: Piata púť kňazov a veriacich za povolania
ku kňazskému a rodinnému životu z farností Ludanice a Preseľany
Hlavný celebrant a kazateľ: Vdp. Ľubomír Varga, farár v Tesárskych Mlyňanoch

nahrávka celá sv. omša mp3
nahrávka homília mp3


4. 9. Piatok:

11.30: sv. omša a ruženec k Sedembolestnej P. Márii, sv. spoveď
16.00 – 18.30: sv. spoveď
17.45: Pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu – veriaci z Nemčíc
18.30: Sv. omša: Vdp. Róbert Benko - salezián
21.00: Krížová cesta na Kalvárii

nahrávka celá sv. omša mp3
nahrávka homília mp3

5. 9. Sobota:

9.30: Mariánske večeradlo: sv. ruženec a sv. omša
14.30: sv. spoveď chorých a pútnikov
15.00: Korunka k Božiemu milosrdenstvu
15.15: Sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých
17.30: Modlitba vešpier s rehoľnými sestrami pochádzajúcimi z Topoľčian
18.30: Sv. omša: Kňazi – rodáci z Topoľčian
Hlavný celebrant a kazateľ: Vdp. Marek Adamkovič, školský kaplán
21.00: Moderovaná adorácia rehoľných sestier pre mládež

 Korunka k Božiemu milosrdenstvu mp3
Sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých mp3
 Modlitba vešpier s rehoľnými sestrami pochádzajúcimi z Topoľčian mp3
Predstavenie rehoľných sestier pochádzajúcich z Topoľčia mp3
 Sv. omša: Kňazi – rodáci z Topoľčian mp3
 Moderovaná adorácia rehoľných sestier pre mládež mp3

6. 9. Nedeľa:

6.00: sv. omša vo farskom kostole
7.30: sv. omša vo farskom kostole
10.30: slávnostná sv. omša pred oltárom Lurdskej P. Márie,
celebruje J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

Slávnostná sv. omša pred oltárom Lurdskej P. Márie,
celebruje J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskupKONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Neponáhľaj sa, neumáraj sa. Si tu len na krátkej návšteve. Určite sa preto zastav a ovoňaj kvety.
Walter Hagen