Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

MATKA TERÉZIA Z KALKATY

Stala sa symbolom milosrdenstva pre našu dobu. Osemnásťročná vstúpila do rehole loretánskych sestier v Írsku, odišla do Kalkaty (1928), kde 17 rokov vyučovala na strednej škole. Tridsaťšesťročná spoznala, že je povolaná pomáhať najúbohejším z úbohých. Rehoľné rúcho vymenila za biele sárí s modrým okrajom a krížikom na ramene.

V roku 1949 založila rehoľu misionárok milosrdenstva. Albánska misionárka lásky vytvorila domy posledného útočiska a vľúdnej útechy pre hladných, chorých a umierajúcich. V preľudnenej Kalkate viedla útulky pre malomocných i tuberkulóznych, pre nevydaté matky i pre siroty. Rehoľa milosrdných sestier dosiahla pod jej vedením v celom svete viac než 500 sídiel vo viac než 130 krajinách, v ktorých pôsobilo okolo 3000 sestier. Malá zhrbená žena, slúžka chorých a umierajúcich prejavila najvyššie bohatstvo sú¬citnej duše. Zrealizovala biblické posolstvo: Miluj blížneho svojho ako seba samého. Oddane, vo viere v Boha a s láskou ku každému, prejavovala starostlivosť v situáciách úplnej beznádeje. Matka Terézia z Kalkaty zvýraznila neohraničenosť ľudskej i Božej lásky, stala sa skutočným anjelom z Kalkaty. Získala aj Nobelovu cenu mieru (1970).
 
 Z myšlienok

• Svetu chýba predovšetkým nežnosť a láskavosť... Ľudstvo umiera na nedostatok lásky a vzájomnej úcty. Nikto nemá na nikoho čas, iba na seba.
• Svätosť nie je privilégiom vyvolených, ale povinnosťou každého kresťana... Musíte byť svätí tam, kde ste...
• Keď sa modlíme, vtedy veríme. Keď veríme, vtedy milujeme. Keď milujeme, vtedy slúžime.
• Iba tí ľudia, čo sa naučili modliť, vedia, aký je to dar.

 • Jedna vec nám stále zabezpečuje nebo. skutky lásky a milosrdenstva, ktorými napĺňame naše životy.
• Nemožno ostať ľahostajným voči smrti, keď vieme, že je najdôležitejším momentom v živote človeka.
• Krajná samota, s akou sa stretávam u niektorých ľudí v bohatých krajinách je horšia než malomocenstvo.
• Najlepším spôsobom, ako ukázať Bohu i ľuďom svoju vďačnosť, je prijímať všetko s radosťou.
• Mladí to začínajú chápať. Chcú slúžiť rukami a milovať srdcom. Naplno, nie povrchne.
• Láska obráti toho, koho chce... Láska je ovocie, ktoré dozrieva v každom čase a je na dosah každej ruky.

  • Láska začína priamo v našich srdciach. Musíme vedieť, že sme stvorení pre väčšie veci, ako byť iba číslom na svete, nie sme tu pre diplomy a tituly, pre tú či onú prácu. Boli sme stvorení, aby sme milovali a boli milovaní.
• Duchovný pokrok najskôr dosiahneme modlitbou a duchovným čítaním.
• V Kristovi zisťujeme, že utrpenie môže viesť k väčšej láske a väčšej štedrosti.
• Rozdávajte úsmev, niet človeka, čo by naň nebol odkázaný. Nikdy nevieme, koľko dobra môže urobiť jednoduchý úsmev.
• Keď sa navzájom milujeme, keď si do svojich domovov prinášame pokoj, radosť a prítomnosť Pána, môžeme premôcť všetko zlo sveta.
• Každý deň koná Boh pre nás skutočné zázraky.

(dmj)
KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom...