Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER (9. 1. 1902 – 26. 6. 1975)

Každá práca služby blížnym aj každodenný jednoduchý život ľudského spoločenstva sú príležitosťou pre stretnutie s Bohom, aby sa zároveň uplatňoval bohatý duchovný život aj kresťanský apoštolát. Všetci ľudia môžu dosiahnuť svätosť skrz svoj obyčajný život a všednú prácu. Tento názor spolu s rodinným heslom Duša a pokoj smeroval vo svojich slovách i skutkoch tak, aby hlásané evanjelium zasiahlo až do hĺbky ľudského srdca.

 

 

Pochádzal zo španielskej katolíckej rodiny. V roku 1925 bol vysvätený za kňaza a slúžil na vidieku, v Zaragóze i v Madride. Tam získal doktorát práv (1939). Od roku 1946 pôsobil v Ríme a získal doktorát teológie na Lateránskej univerzite. Založil (1928) Opus dei – cestu pre posväcovanie každej ľudskej práce v kresťanskej láske. Podnikal cesty do mnohých európskych krajín, Mexika Guatemaly a južnej Ameriky. Bol aj blahorečený (1992) i svätorečený (2002).

Z myšlienok

• Máme len jeden život pozostávajúci z tela a ducha, a taký má aj byť, po telesnej i duchovnej stránke naplnený Bohom... Keď sa bok po boku angažujeme spolu s našimi priateľmi, kolegami a príbuznými v tých istých záležitostiach, môžeme im pomôcť objaviť Krista.
• Vzrastaj prekonávaním prekážok.
• Nevyhýbaj sa povinnosti. Vykonávaj ju svedomito, aj keď iní ju zanedbávajú.
• Ak máš byť soľou a svetlom, potrebuješ vedomosti a schopnosti.
• Keď získaš skutočný záujem o svoju odbornú prácu, zlepší sa aj tvoj duševný život.
• Tvoja nedbalosť, ľahostajnosť, záhaľčivosť je vlastne zbabelosť a pohodlnosť.
• Nezabúdaj, že aj priemerní ľudia môžu hrešiť prehnaným sebavedomím.
• Neprikladaj veľkú dôležitosť tomu, čo svet nazýva víťazstvom, prípadne porážkou.
• Neodsudzuj skôr, kým si nepreveríš svoj úsudok modlitbou.
• Zbav sa myšlienok pýchy. Si len štetcom v ruke umelca.
• Nezabúdaj, že najviac má ten, kto potrebuje menej.
• Môžeš si byť istý, že si Božím mužom, keď nespravodlivosť znášaš s radosťou
a mlčky.
• Tajomstvo, ktoré dodáva najpokornejšej, ba aj tej najpokorujúcejšej veci dôležitosť, je milovať.
• Vyhral by si veľký boj, keby si sa zbavil strachu z toho, že ťa budú poznať takého, aký si.
• Svedomie si skúmaj pomaly a statočne.
• Zotrvaj v dobrom a nad klebetami pokrč ramenami.
• Neboj sa pravdy, aj keby ťa mala stáť život.
• Buď užitočný. Zanechaj za sebou stopy. Vyžaruj svetlo svojej viery a lásky.
• Ak sa skutočne „odovzdáš“ Bohu, nijaká ťažkosť neotrasie tvojím optimizmom.

Dnes nestačí, aby muži a ženy boli dobrí.
Proti konzumizmu, pohanskému a materialistickému bremenu, ktoré nám núkajú, Kristus si vyžaduje nekomformistov, rebelov Lásky!
(dmj)

 

 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Žena má v každom spore posledné slovo. Každé slovo prednesené mužom potom je začiatkom ďalšieho sporu.