Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

MARTIN BUBER (8.2.1878 – 13.6.1965)

Židovský náboženský filozof sústredený na dialóg medzi ľuďmi navzájom a ich Bohom. Študoval filozofiu i filológiu, dejiny literatúry a umenia i psychiatriu vo Viedni, Lipsku, Zürichu i v Berlíne. V rokoch 1938–1951 bol profesorom na hebrejskej univerzite v Jeruzaleme, podporoval spoluprácu Židov a Arabov.

Napísal, redigoval alebo preložil viac než 80 kníh. Vydal spisy: Ja a Ty (1923), Problém človeka (1943), Temnota Božia (1953), Chasidské rozprávanie (1962). Rozvinul učenie o význame dialógu pre vnútorné dozrievanie ľudského indivídua. Mnohými svojim spismi sprístupnil Západu svet chasidizmu (prehĺbený náboženský cit, túžba po vzťahu s Bohom; podobnosť s kresťanskou mystikou). Tajuplný ľudský vnútorný život je hlbokým dialógom, skúsenosťou a zážitkom. Buber chápal naše vedomie i prírodu okolo nás ako šifru pre súvislosť medzi bytím a zmyslom všetkého existujúceho. Snažil sa ponúknuť odpoveď na otázku: Čím je Boh pre dnešného človeka? Človek je v jednote s Bohom pri čine v láske k blížnym a všetkému, čo bolo stvorené. Vzťah so svetom je život s prírodou, život s ľuďmi a život s duchovnými podstatami. Byť človekom znamená pokorne chápať tajomstvo a radostne spolupracovať s druhými ľuďmi v činnej láske. Buber spoznal, že vzťah človeka k človeku nemôžeme rozkladať a analyzovať ako vzťah človek a vec. Vo vzťahu medzi ľuďmi sa jedná aj o zodpovednosti k tomu druhému, o podobný vzťah ako k Bohu.


Z myšlienok

• Celý skutočný život je stretnutím... Predĺžené línie vzťahov sa pretínajú v Ty.

• Filozofia je založená na predpoklade, že vo všeobecnom sa zjavuje absolútno.

• Náboženská podstata každého náboženstva sa dá nájsť v istote, že význam existencie je otvorený a prístupný v konkrétnej skutočnosti, v zápase s realitou.

• Písmo a biblický komentár sú veľmi dôležité, nie sú však neomylné.

• Snahu o spoluprácu je potrebné podporovať, avšak kolektivizmus je nebezpečný.


• Každý človek je do určitej miery k niečomu určený,
obvykle sa však tomu s úspechom vyhýba.

• Nie samotná moc, ale hystéria moci je zlo.

• Úspech nie je meno Boha.
(dmj)


 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Žena má v každom spore posledné slovo. Každé slovo prednesené mužom potom je začiatkom ďalšieho sporu.