Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

MARTIN BUBER (8.2.1878 – 13.6.1965)

Židovský náboženský filozof sústredený na dialóg medzi ľuďmi navzájom a ich Bohom. Študoval filozofiu i filológiu, dejiny literatúry a umenia i psychiatriu vo Viedni, Lipsku, Zürichu i v Berlíne. V rokoch 1938–1951 bol profesorom na hebrejskej univerzite v Jeruzaleme, podporoval spoluprácu Židov a Arabov.

Napísal, redigoval alebo preložil viac než 80 kníh. Vydal spisy: Ja a Ty (1923), Problém človeka (1943), Temnota Božia (1953), Chasidské rozprávanie (1962). Rozvinul učenie o význame dialógu pre vnútorné dozrievanie ľudského indivídua. Mnohými svojim spismi sprístupnil Západu svet chasidizmu (prehĺbený náboženský cit, túžba po vzťahu s Bohom; podobnosť s kresťanskou mystikou). Tajuplný ľudský vnútorný život je hlbokým dialógom, skúsenosťou a zážitkom. Buber chápal naše vedomie i prírodu okolo nás ako šifru pre súvislosť medzi bytím a zmyslom všetkého existujúceho. Snažil sa ponúknuť odpoveď na otázku: Čím je Boh pre dnešného človeka? Človek je v jednote s Bohom pri čine v láske k blížnym a všetkému, čo bolo stvorené. Vzťah so svetom je život s prírodou, život s ľuďmi a život s duchovnými podstatami. Byť človekom znamená pokorne chápať tajomstvo a radostne spolupracovať s druhými ľuďmi v činnej láske. Buber spoznal, že vzťah človeka k človeku nemôžeme rozkladať a analyzovať ako vzťah človek a vec. Vo vzťahu medzi ľuďmi sa jedná aj o zodpovednosti k tomu druhému, o podobný vzťah ako k Bohu.


Z myšlienok

• Celý skutočný život je stretnutím... Predĺžené línie vzťahov sa pretínajú v Ty.

• Filozofia je založená na predpoklade, že vo všeobecnom sa zjavuje absolútno.

• Náboženská podstata každého náboženstva sa dá nájsť v istote, že význam existencie je otvorený a prístupný v konkrétnej skutočnosti, v zápase s realitou.

• Písmo a biblický komentár sú veľmi dôležité, nie sú však neomylné.

• Snahu o spoluprácu je potrebné podporovať, avšak kolektivizmus je nebezpečný.


• Každý človek je do určitej miery k niečomu určený,
obvykle sa však tomu s úspechom vyhýba.

• Nie samotná moc, ale hystéria moci je zlo.

• Úspech nie je meno Boha.
(dmj)


 


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom...