Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

VLADIMÍR JUKL (19.4.1925−1.5.2012)

Ako nenápadný aktivista a neskôr aj kňaz (tajne vysvätený 1971; prezývaný „generál tajnej cirkvi“) sa zaslúžil o slobodu na Slovensku. Zápasil s komunizmom, fašizmom, nacionalizmom aj liberalizmom. Inšpiroval, nielen kresťanov, pre službu pravde, dobru a láske. Bol svedomím slovenského katolicizmu 20. storočia.
Bol svedomím slovenského katolicizmu 20. storočia. Tento neobvyklý muž viackrát vystavil svoj život za to, čomu veril. Bol nasledovníkom chorvátskeho vizionárskeho jezuitu T. Poglajena – Kolakoviča, ktorý bol pre neho obrovským ľudským i kňazským vzorom. Vďaka tomuto profesorovi získal poznatky o aplikovanej kresťanskej teológii, aj vlastnú vnútornú spiritualitu. Za náboženskú činnosť („velezradu a špionáž pre Vatikán“) bol (1951) po 10 mesačnom vyšetrovaní, samotke, bití a mučení, odsúdený v inscenovanom politickom procese na 25 rokov väzenia; odsedel si 13 rokov, 6 mesiacov a 9 dní.

V Prahe ukončil (1947) štúdium matematiky a fyziky na Karlovej univerzite, bol aj sekretárom Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (1970–1985). Až do „nežnej revolúcie“ organizoval spolu so Silvestrom Krčmérym život „tajnej cirkvi“ na Slovensku, aj historické udalosti: Velehrad 1985 a sviečková manifestácia v Bratislave 1988. Neskôr sa stal redaktorom Katolíckych novín (1990−1991), výkonný tajomník Konferencie biskupov Slovenska (1991−1994). Skromný, vľúdny a láskavý Vlado vedel, že treba byť vždy „blízko Krista“. Bol stelesnením kresťanskej budúcnosti a viery pre inteligentných ľudí (A. Srholec)


Z myšlienok


Slovensko prežilo pomerne dobre tú ťažkú vojnu, ale ako kresťania by sme sa mali pýtať, za akú cenu. Tá cena bola vysoká.
My sme nedemonštrovali zjavné opozičné myslenie, skôr sme nenápadne ovplyvňovali myslenie ľudí v zmysle kresťanstva.

• Ak sa nechceš zblázniť vo väzení, ak nechceš prísť o rozum alebo nechceš spáchať samovraždu, tak sa modli. Modlitba bola skutočne sila, vďaka ktorej mohol veriaci človek obstáť v tom strese, v tom mnohonásobnom ponižovaní, v tom zbavení prakticky všetkého majetku...

• Mohol som teda ďakovať Pánu Bohu, že aj ten pobyt vo väzení ma akosi naučil skromnosti. Naučil ma schopnosti vydržať, vytrvať...


• ... my kresťania máme byť kvasom v ceste, uvádzať kresťanstvo do praxe... Prvoradá musí byť modlitba,
a nie prenáhlená, bezduchá činnosť... Našou úlohou je zjednocovať... Je ľahké od niečoho sa dištancovať,
ťažšie je to posvätiť. Európa potrebuje konverziu,
návrat k svojim duchovným koreňom. Keď to dokáže, bude požehnaním pre celý svet.


• Máme plnú náboženskú slobodu, voľný umelecký trh, trhovú ekonomiku, môžeme cestovať všade vrátane Svätej zeme. Je len dôležité, aby sme nezastali a nezostali sedieť so založenými rukami.

(dmj)
KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom...