Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE

Národné stretnutie mládeže P15 sa bude konať od 31. júla do 2. augusta 2015 v Poprade.
Zároveň bude slúžiť ako pozvánka do Poľska, kde budú v roku 2016 prebiehať Svetové dni mládeže. Motto stretnutia, ktoré pre mladých vybral na tento rok Svätý Otec František, je "Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha." (Mt 5,8). Práve ním je inšpirovaná aj ročná duchovná príprava na P15 "Čistý rok", ako aj samotný program NSM.  
 
Viac info a registráciawww.narodnestretnutiemladeze.sk
Plagát: kliknite tu
 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pomsta vám pomôže práve tak, ako keď uhryznete psa za to, že uhryzol vás.