Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

SEDEM BOLESTÍ PANNY MÁRIE

Behind the pains je krátky film o...

 o tom,čo všetko sprevádzalo prípravu muzikálového predstavenia Sedem bolestí Panny Márie, a tak vytvorilo neopakovateľné spomienky.
 Vrámci topoľčianskej púte sa v Dome kultúry v Topoľčanoch uskutočnila 5. septembra 2014 premiéra muzikálu Sedem bolestí Panny Márie . Rehoľné sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa sa s veľkou láskou a energiou pustili do prípravy muzikálu a získali niekoľko nadšencov a je z toho krásne dielo, ktoré ľudí chytilo za srdce a prišli sa pozrieť aj na reprízu 21. septembra.


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom...