Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

UPRAVENÝ PROGRAM DUCHOVNÝCH CVIČENÍ

V prílohe si môžete pozrieť upravený program prednášok duchovných cvičení vnútorného uzdravenia. Od stredy bude možnosť osobného stretnutia s pátrom Mariakumarom na rozhovor, alebo modlitbu. Avšak na osobné stretnutie môžu ísť len tí, ktorí sa zúčastnili prednášok, bezpodmienčene si musia vypočuť tzv. kľúčové prednášky o okultizme, odpustení, dôstojnosti ľudského tela, potrebe vnútorného uzdravenia a vypočuť si tému, ktorá sa dotýka ich problému, napr. ak je problémom vzťah v manželstve, tak sa treba zúčastniť prednášky manželstvo v Božom pláne. Prosíme, aby ste nežiadali o rozhovor tí, ktorí neabsolvujete prednášky. Páter na tom jednoznačne nástojí.
Prednášky (MP3) v detaile tohto článku.
Program prednášok duchovných cvičení vnútorného uzdravenia
P. James Mariakumar a sr. Mary Pereira
Farský kostol Nanebovzatia P. Márie, Topoľčany
13. – 18. Júl 2014

Nedeľa -
18. 30 sv. omša s kázňou patra Mariakumara, po nej adorácia
MP3 - sv. Omša
MP3 - Homília
MP3 - Adorácia
 
Pondelok      
MP3 - Obraz Boha

Utorok 
MP3 - Okultizmus
Streda           
MP3 - Rodina v Božom pláne
Štvrtok          
MP3 - Božie slovo v mojom srdci
Piatok            
MP3 - Duchovný zápas
 
Program doobeda:           
9.00 h                        ranné chvály
9.30 – 10.30 h         1. prednáška
15 min                       prestávka
10.45 – 11.45 h       2. prednáška
  
 
Program poobede:           
15.00 h Ruženec Božieho milosrdenstva
15.15 – 16.15 h         3. prednáška 
15 min                         prestávka
16.30 – 17.30 h         4. Prednáška
18.30                          sv. omša
19.30 adorácia s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie

 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Keď človek neužíva lieky, aspoň neochorie.
Aforizmus