SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

PÚŤ ZAĽÚBENÝCH A ZOSOBÁŠENÝCH

MP3 nahrávka prednášky na tému: Stavy a vzťahy – bludný kruh
MP3 Nahrávka modlitby sv. ruženca a sv. omše.

Dávame do vašej pozornosti, že prvú májovú sobotu – 3. mája sa v prebiehajúcom Roku Sedembolestnej uskutoční púť zaľúbených a zosobášených. Kazateľom pri sv. omši bude známy český diakon, psychiater a spisovateľ Max Kašparů. Po sv. omši bude mať prednášku na tému Stavy a vzťahy – bludný kruh. Budete mať možnosť zakúpiť si z jeho kníh a získať jeho podpis. Veríme, že mnohí využijete túto vzácnu príležitosť a zúčastníte sa tohto duchovného podujatia.


Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch
Vás pozýva na púť zaľúbených a manželov k Sedembolestnej
v pútnickom chráme v Topoľčanoch,
v sobotu 3. mája 2014

    Pozývame všetkých manželov a zaľúbených na púť k Sedembolestnej, aby si vyprosovali od Panny Márie milosť skutočnej lásky, silu vo všetkých skúškach a Božie požehnanie na ceste spoločného života.

Program púte:

 9.30   modlitba rozjímavého ruženca,
     možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia
     modlitba zverenia  svojho vzťahu Sedembolestnej P. Márii    
10.15  sv. omša,  káže diakon Max Kašparů
11.15  adorácia a eucharistické požehnanie
11.45  prestávka na občerstvenie
12.45  Prednáška  Prof. Max Kašparů: Stavy a vzťahy – bludný kruh,      možnosť zakúpiť si knihy autora a autogramiáda

    “Manželstvo medzi mužom a ženou je jedinečný zázrak, ktorý v srdci človeka zjavuje pozvanie milovať navždy. Zázrak, ktorý zjavuje prísľub budúcnosti, zjavuje zmysel a význam života, zázrak, ktorý pochopia iba milujúci.” Ján Pavol II.


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Aby sa viera stala silnou, musí byť vyskúšaná, musí prejsť pecou skúšok...