Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

... DOBRE NÁM TU BOLO ...

Ako sa už vlastne stáva tradíciou, tak aj tohoto roku, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sme sa vybrali na sv. omšu do prírody na Tríbeč.

Ako sa už vlastne stáva tradíciou, tak aj tohoto roku, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sme sa vybrali na sv. omšu do prírody na Tríbeč. Podľa chuti, možností a odvahy sa dalo vybrať buď pešie putovanie, alebo na bicykli. Aj keď dve kolesá by sa zdali na prvý pohľad možno, vzhľadom na vzdialenosť, pohodlnejšie, tí, čo to skúsili, si tiež svoje užili. Hlavne cestu hore, ktorá sa miestami zdala nekonečná. Cestu dolu nám však "pešiaci" mohli závidieť. Dopoludnia, počas výstupu, bolo slniečko skúpe na svoje úsmevy, ale počas sv. omše nám to vynahradilo. Na vrchole sa nás zišlo dobre cez stovku účastníkov najrôznejších vekových i výkonnostných kategórií. Strávili sme tam skutočne pekné chvíle v prírode a v príjemnej a družnej atmosfére oslávli sviatok patrónky Slovenska.
Chceli by sme vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí sa zaslúžili o úspešný priebeh akcie. Spomeniem iba niektorých: pána kaplána Mgr. Goldbergera, ktorý po náročnej cyklotúre slúžil sv. omšu, spevácku partiu z Topoľčian, ktorá sprevádzala hudbou a spevom sv. omšu, dobrovolníkov zo Solčian, ktorí vopred vyniesli a pripravili na vrchole obetný stôl, atď. Poďakovanie patrí aj VÁM VŠETKÝM, ktorí ste prekonali sami seba a prišli.Tešíme sa dovidenia aj na iných akciách a hlavne o rok na Tríbči.


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pomsta vám pomôže práve tak, ako keď uhryznete psa za to, že uhryzol vás.