SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

KDE KONČIA NÁDEJE, ZAČÍNA PEKLO

Vďaka farárovi Kuffovi je komunita zložená z bezdomovcov, prostitútiek, bývalých väzňov, opustených detí a prestarlých ľudí ostrovom čistoty a nádeje v pošpinenom svete(2003). Režie L. Kaboš
Pozrite si video - oplatí sa :-)
Nádherný príbeh nádherného človeka s najčistejším srdcom...
ODKAZ NA STRÁNKU S VIDEOM

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1110800978-kde-konci-nadeje-zacina-peklo/20356226577/

Charizma štyridsaťročného  Ing. Mariana Kuffyho, bývalého horolezca, karateristu, inžiniera, milovníka koní a rímskokatolíckeho kňaza z podtatranskej obce Žakovce, priťahuje veriacich i neveriacich všetkých generácií a to nielen zo Slovenska a Čiech. Jeho dramatický životný príbeh odhaľuje korene  motivácie, ktorá ho viedla k tomu, čím se dnes zaoberá a čomu zasvätil celý svoj život. Niekoľkokrát sa ocitol na hranici života a smrti , a to ho v tridsiatich rokoch priviedlo do kňazského seminára. Máloktorý kňaz zbiera na ulici bezdomovcov, málokto by dobrovoľne žil s  bývalými vrahmi. Marian Kuffa získal polozbúranú  faru v Žakovciach a požehnanie spišského biskupa. To, čo sa mu od roku 1992 „z ničoho“ podarilo s bezdomovcami a bývalými recidivistami vybudovať, je neuveritelné. Okrem zreštaurovania fary je tu pavilón pre starších  a postihnutých. Bývalí alkoholici, vrahovia sa  starajú o postihnutých. Pribudli tri domy pre opustené deti. Bývalé prostitútky hospodária v kuchyni a na statku, ktorý patrí ku komunite.O Mariánovi Kuffovi sa hovorí: „Je to matka Tereza v nohaviciach. Chodíme sa k nemu učiť a inšpirovať sa, čerpať odvahu a schopnosť zmysluplne žiť.“

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Aby sa viera stala silnou, musí byť vyskúšaná, musí prejsť pecou skúšok...