Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA CZŠ SVÄTÉHO DON BOSCA

Riaditeľstvo CZŠ svätého Don Bosca na sídlisku Juh oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2014/2015 sa bude konať od stredy 15. januára na riaditeľstve školy v pracovných dňoch od 7:30 h do 15:30 h. www.zsdonbosca.sk
Pre školu neplatí rajonizácia, takže do školy sa môžu prihlásiť žiaci z ktorejkoľvek časti mesta i okolitých obcí. To isté platí aj pre rodičov starších žiakov, ktorí by mali záujem o zapísanie dieťaťa do vyšších ročníkov. ZŠ sv. Don Bosca je otvorená všetkým deťom a ich rodičom a ponúka im príjemné, zdravé a bezpečné prostredie.

Škola vzdeláva a vychováva podľa princípov kresťanského humanizmu. Výsledky práce školy boli hodnotené Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO – v Nitrianskom kraji škola obsadila 4. miesto a v okrese Topoľčany obsadila 1. miesto. V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka – Testovanie 9 – žiaci školy majú dlhodobo najlepšie výsledky zo všetkých škôl v okrese Topoľčany.

Bližšie informácie môžete získať pri osobnej návšteve školy, vonku na našej nástenke a na webovej stránke školy www.zsdonbosca.sk.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Keď človek neužíva lieky, aspoň neochorie.
Aforizmus