SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA CZŠ SVÄTÉHO DON BOSCA

Riaditeľstvo CZŠ svätého Don Bosca na sídlisku Juh oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2014/2015 sa bude konať od stredy 15. januára na riaditeľstve školy v pracovných dňoch od 7:30 h do 15:30 h. www.zsdonbosca.sk
Pre školu neplatí rajonizácia, takže do školy sa môžu prihlásiť žiaci z ktorejkoľvek časti mesta i okolitých obcí. To isté platí aj pre rodičov starších žiakov, ktorí by mali záujem o zapísanie dieťaťa do vyšších ročníkov. ZŠ sv. Don Bosca je otvorená všetkým deťom a ich rodičom a ponúka im príjemné, zdravé a bezpečné prostredie.

Škola vzdeláva a vychováva podľa princípov kresťanského humanizmu. Výsledky práce školy boli hodnotené Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO – v Nitrianskom kraji škola obsadila 4. miesto a v okrese Topoľčany obsadila 1. miesto. V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka – Testovanie 9 – žiaci školy majú dlhodobo najlepšie výsledky zo všetkých škôl v okrese Topoľčany.

Bližšie informácie môžete získať pri osobnej návšteve školy, vonku na našej nástenke a na webovej stránke školy www.zsdonbosca.sk.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Aby sa viera stala silnou, musí byť vyskúšaná, musí prejsť pecou skúšok...