Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

ADVENTNÉ POSOLSTVO

Nové zamyslenie na štvrtý adventný týždeň...

Opäť je tu čas adventu - radostného očakávania a prípravy na príchod malého Ježiška. Sú rôzne spôsoby ako sa zamýšľať nad nastávajúcimi dňami. Ponúkame prvýkrát možnosť prostredníctvom videa. Každý týždeň zverejníme nové posolsvo konkrétnej nedele. Preži i ty obyčajné dni neobyčajne! Neváhaj otvoriť svoje srdce, aby mohlo byť miestom, kde prichýliš novonarodeného Ježiša.

4. Adventná nedeľa: 
 

>

3. Adventná nedeľa:
 

2. Adventná nedeľa:
 

1. Adventná nedeľa:
 


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom...