Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

VIERA NIKDY NEODPOČÍVA

Podnet k zamysleniu nad našou vierou v Roku viery:
 

Morušové stromy sa pohybujú na jasný i rozhodný príkaz viery.

Najostentatívnejšia skutočnosť sa zohýna pod „dôvodmi“ viery.

Veriaci nie je oprávnený, aby hanil Boha za Jeho neprítomnosť, Jeho nedoplnenia, alebo za Jeho oneskorenia.

To Boh haní našu vieru… neprítomnú, tú, ktorá si neoblieka na seba odev námahy.

Možno povedať, že mnoho tzv. veriacich si želá vieru, ktorá prináša „odpočinok“, v kožuchu i papučiach, so vzdychaním pred práskajúcim ohňom v krbe.

Ale viera – prinajmenšom tá, ktorú vyžaduje Kristus, dokonca maličká, ale nie sotva viditeľná, uspaná, nariekajúca – nie je nikdy tá, ktorá dáva odpočinok alebo prinajmenšom pocit bezpečnosti. Ona neprináša útechu.

Moruša – skoro strom – nerastie preto, aby sme v nej kochali, pokojne sa tešili v jej tieni.

Krík alebo nepohodlná skutočnosť rastie tam, pretože sme ho ešte nedokázali odtiaľ odstrániť. Naše reči, inteligentné slová, majú totiž imponujúcu silu protestu, oznámenia, oplakávania, „presnej diagnózy“, „správnej analýzy situácie“, ale sú pozbavené sily viery, ktorej sa nič nevzoprie.

Všetko je na mieste – alebo lepšie, nič nie je na mieste podľa harmónie očakávanej Bohom – pretože príliš mnoho viery sa obmedzuje na znázornenie faktu, na prehliadanie, na zaznačenie mapy, s pedantnosťou notára, skutočnosti „takej, aká je“.

Zatiaľ čo viera nesmie nechávať nič takým istým, ako bolo, musí byť stálou premenou poriadku – alebo neporiadku – utvoreného skonsolidovaním rovnováhy i zneužívaním situácie.

Bratia a sestry vo viere, alebo lepšie v nevere, prestaňme sa hrať na pozorovateľov skutočnosti, ponurých zapisovateľov. Pokúsme sa posunúť hranice. Podporujme sa vzájomne na duchu. Prestaňme sa báť toho, čo môže spôsobiť jedno maličké horčičné zrnko.

 

 

 

(spracované podľa myšlienok a úvah A. Pronzata)


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nech pocit šťastia, radosti sa v dušiach vašich rozhostí, keď Štedrý deň k Vám zavíta. Nech láska v srdciach ukrytá sa mocným prúdom vyroní, keď zvonček sladko zazvoní.