Priebeh prác na organe 17. januára 2020
demontáž píšťal a súčastí organa
18.1.2020
Aktuálny stav prípravy nemocničnej kaplnky k 23.11.2019.
Od posledného zhodnotenia priebehu prác v novej nemocničnej kaplnke sa práce výrazne ...
25.11.2019
Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019

VIERA NIKDY NEODPOČÍVA

Podnet k zamysleniu nad našou vierou v Roku viery:
 

Morušové stromy sa pohybujú na jasný i rozhodný príkaz viery.

Najostentatívnejšia skutočnosť sa zohýna pod „dôvodmi“ viery.

Veriaci nie je oprávnený, aby hanil Boha za Jeho neprítomnosť, Jeho nedoplnenia, alebo za Jeho oneskorenia.

To Boh haní našu vieru… neprítomnú, tú, ktorá si neoblieka na seba odev námahy.

Možno povedať, že mnoho tzv. veriacich si želá vieru, ktorá prináša „odpočinok“, v kožuchu i papučiach, so vzdychaním pred práskajúcim ohňom v krbe.

Ale viera – prinajmenšom tá, ktorú vyžaduje Kristus, dokonca maličká, ale nie sotva viditeľná, uspaná, nariekajúca – nie je nikdy tá, ktorá dáva odpočinok alebo prinajmenšom pocit bezpečnosti. Ona neprináša útechu.

Moruša – skoro strom – nerastie preto, aby sme v nej kochali, pokojne sa tešili v jej tieni.

Krík alebo nepohodlná skutočnosť rastie tam, pretože sme ho ešte nedokázali odtiaľ odstrániť. Naše reči, inteligentné slová, majú totiž imponujúcu silu protestu, oznámenia, oplakávania, „presnej diagnózy“, „správnej analýzy situácie“, ale sú pozbavené sily viery, ktorej sa nič nevzoprie.

Všetko je na mieste – alebo lepšie, nič nie je na mieste podľa harmónie očakávanej Bohom – pretože príliš mnoho viery sa obmedzuje na znázornenie faktu, na prehliadanie, na zaznačenie mapy, s pedantnosťou notára, skutočnosti „takej, aká je“.

Zatiaľ čo viera nesmie nechávať nič takým istým, ako bolo, musí byť stálou premenou poriadku – alebo neporiadku – utvoreného skonsolidovaním rovnováhy i zneužívaním situácie.

Bratia a sestry vo viere, alebo lepšie v nevere, prestaňme sa hrať na pozorovateľov skutočnosti, ponurých zapisovateľov. Pokúsme sa posunúť hranice. Podporujme sa vzájomne na duchu. Prestaňme sa báť toho, čo môže spôsobiť jedno maličké horčičné zrnko.

 

 

 

(spracované podľa myšlienok a úvah A. Pronzata)


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nie je nič ohavnejšie pre zdravého človeka ako strata času.