Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

VIERA, KTOREJ JE VŠETKO MOŽNÉ

Podnet k zamysleniu nad našou vierou v Roku viery:
 

Zdá sa, že dokonca Apoštoli sa nikdy  neodvážili  prenášať stromy či hory, ale sila ich veľkonočnej viery dokázala prinajmenšom posilniť i spôsobiť, aby iní mohli chodiť vlastnými silami.

Viera, keď je, spôsobuje veci, ktorým ťažko možno uveriť, ale ktoré sa stávajú prínosom… pre vieru.

Viera nedovoľuje vydierať skrze skutočnosť, ale je poslušná, premieňa ju, prelamuje jej odpor, vykonáva nemožné.

Reč o viere ako zaangažovaní, zásade pobúrenia i boja, a nepoddania sa i lenivosti.

Boh však vyžaduje, aby aj naša viera bola „zaangažovanou“ vierou.

Veriaci sa príliš často obmedzujú na rozhorčenie – spúšťajúc ruky, bedákajúc so zatrpknutosťou:

- V tejto situácii sa nedá nič robiť.

Skutočnosť je taká, pretože taká je naša viera, to znamená taká, aká nemá byť, je vierou, ktorej vlastne niet…

Keď ide o vieru – tú najmenšiu či tú najväčšiu – ako o horčičné zrnko, tak všetko sa dá urobiť.

Všetko sa vždy ešte dá urobiť.

Všetko je možné.

Ruky musia klesať jedine od únavy, po námahe, nie od smútku alebo predsudkov.

Ruky, dlane sme preto dostali, aby pracovali, modlili sa, a nie, aby sme ich zarmútení vystierali voči skutočnosti, ktorá tak ako morušový strom, neposúva sa ani o milimeter.

Viera nám nebola daná iba preto, aby sme videli veci, ktoré nefungujú, ale aby sme ich donútili k fungovaniu „ináč“.

Pane, obdaruj nás vierou, ktorej je všetko možné v Tebe a v Tvojej láske...

 

 

 

(spracované podľa myšlienok a úvah A. Pronzata) 


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nech pocit šťastia, radosti sa v dušiach vašich rozhostí, keď Štedrý deň k Vám zavíta. Nech láska v srdciach ukrytá sa mocným prúdom vyroní, keď zvonček sladko zazvoní.