Priebeh prác na organe 17. januára 2020
demontáž píšťal a súčastí organa
18.1.2020
Aktuálny stav prípravy nemocničnej kaplnky k 23.11.2019.
Od posledného zhodnotenia priebehu prác v novej nemocničnej kaplnke sa práce výrazne ...
25.11.2019
Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019

VERIŤ KAŽDÝ DEŇ

Podnet k zamysleniu nad našou vierou v Roku viery:
  

Musíš veriť každý deň.

Bez viery každodennosť je iba „šedou skutočnosťou“.

Vďaka viere každodennosť sa stáva sviatosťou prítomnosti Boha i sviatosťou tvojej prítomnosti v Bohu.

„Znamenia času“, ktoré musíš rozšifrovať, sú znakmi tvojho každodenného života. Boh ti dáva znamenia skrze každodennosť. Nástroje, ktoré používa, aby ti dal znamenie, sú tie, s ktorými zvyčajne máš dočinenia každý deň.

Udalosti, ktoré používa, aby ukázal svoju prítomnosť, to sú drobné fakty z tvojho zvyčajného života. Obyčajné predmety, práce, program dňa, obyčajné veci na vykonanie, ba dokonca obyčajné ťažkosti ťa vedú k Bohu, ktorý sa chce stretnúť s tebou tam, kde si v danom momente, v tom, čo robíš, v kontexte tvojho každodenného života.

Nechoď hľadať Boha „niekde inde“.

On je prítomný v stretnutí každodennosti.

Neprogramuj stretnutia na veľké príležitosti, v kontexte slávnosti.

On sa ti necháva nájsť v najobyčajnejších situáciách, v štýle ticha, podľa ceremoniálu tvojich všedných dní. Priprav Mu miesto tam, kde tráviš väčšiu časť tvojho dňa.

On neschvaľuje zostať v uzavretosti, v izolovanom salóne.

Rád prebýva v kuchyni, úrade, v autobuse, na chodbe, v aule, na pohotovosti, na nástupišti, na ulici, v dielni.

Všade tam On čaká na teba, ide s tebou, je s tebou. Je to prítomnosť, ktorá nerobí problémy, ale je reálna. Uspokojuje sa rýchlym zrakovým dorozumením, úsmevom. A prechádzajúc okolo, sa pýta:

- Čo je s tebou?

  

(spracované podľa myšlienok a úvah A. Pronzata)


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Nie je nič ohavnejšie pre zdravého človeka ako strata času.