SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

MODLITBY A PÔST ZA POKOJ V SÝRII

Pápež František ustanovil na sobotu 7. septembra celodenný pôst a modlitby za pokoj v Sýrii a na Blízkom východe. Aj my sa chceme pripojiť k jeho výzve počas našej púte a zvlášť v sobotu od 21. hodiny sa budeme modliť za pokoj a mier vo svete. Sv. Otec v nedeľu 1. septembra povedal veľmi rázne slová, ktorými nástojčivo žiada o zastavenie príprav na ozbrojený konflikt:
 
Chceme svet pokoja. Chceme byť mužmi a ženami pokoja!
Chceme, aby v tejto našej spoločnosti zavládol pokoj!

Nikdy viac vojna!
Pokoj je veľmi vzácny dar, ktorý treba podporovať a chrániť.

Moje srdce je hlboko zranené z toho, čo sa deje v Sýrii a znepokojené pre dramatický vývoj, ktorý sa ukazuje.

Z môjho vnútra sa rodí výzva k pokoju!

Rázne odsudzujem použitie chemických zbraní!
Mám ešte v mysli a v srdci hrozné obrazy minulých dní.

Vojna prináša vojnu, násilie prináša násilie!

Všetkou silou prosím zainteresované strany, aby počúvali hlas svedomia, neuzavreli sa do svojich záujmov ... aby nastúpili cestu rokovania!

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás.


Modlitba za pokoj

 

 

Pane Ježišu, Kráľ ľudských sŕdc, vrúcne ťa prosíme

- o POKOJ a MIER vo svete - nielen  v Sýrii a na Blízkom východe, ale na celom svete;

- za tých, ktorí majú moc zastaviť zbrojenie a zabrániť nukleárnej a biologickej katastrofe - naplň ich srdcia láskou a súcitom k iným, aby urobili všetko pre to,

aby už nikdy na svete nevypukla žiadna vojna,

aby už nikdy nevystrelila žiadna zbraň,

aby už nikdy nebola vyrobená ani jedna bomba či iná zbraň,

aby sa peniaze investované do zbrojenia darovali chudobným krajinám;

- za kresťanov prenasledovaných na rôznych miestach sveta a za všetkých, ktorí sú prenasledovaní z akýchkoľvek dôvodov,

- aby si všetci ľudia na našej planéte uvedomili, že pokoj vo svete sa rodí v srdci človeka, že máme povinnosť hľadať pokoj srdca a tento pokoj potom šíriť okolo nás.

 

Prosíme ťa aj o požehnanie pre celú Cirkev, ktorá je dnes veľmi prenasledovaná, ktorá sa však rázne zasadzuje a snaží o mier vo svete. Prosíme, chráň ju a očisť ju od všetkého egoizmu, pýchy a mocnárstva, aby bola výrazným svedkom tvojho Evanjelia!

Požehnaj aj nášho Svätého Otca Františka, ktorý  sa tak nástojčivo usiluje o duchovnú obrodu v Cirkvi a vo svete.

 

Príď, Pane, vezmi nám srdcia z kameňa a daj nám srdce z mäsa!

Daj nám všetkým milosť obrátiť sa k tebe a každý deň sa k tebe obracať celým srdcom, celou dušou, celou mysľou a celou silou!

 

Všemohúci Bože, ty si darca pokoja. Stojíme tu preto pred tebou a prosíme:

Príď na pomoc na pomoc svetu, ktorý je zasiahnutý násilím, a daruj ľuďom mier. Posilňuj v srdciach všetkých, ktorí majú zodpovednosť za tento svet, odvahu brániť skutočnú spravodlivosť, slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí. Upevňuj odhodlanie všetkých, ktorí nasadzujú svoje sily v boji so zlom. Uzdrav srdce mužov i žien, ktorí zaslepení nenávisťou a sebectvom neváhajú použiť násilie pre dosiahnutie svojich cieľov. Prebuď v nás vnímavosť pre trpiacich i ochotu pomáhať im. Nauč nás odpúšťať tým, ktorí sa proti nám previnili, a prosiť za odpustenie tých, ktorým sme my sami ublížili.

Prosíme ťa, Bože, vyslyš nás skrze nášho Pána Ježiša Krista, lebo on nám otvoril cestu do tvojho kráľovstva pokoja. AMEN

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.