Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

TOPOĽČIANSKA PÚŤ V ROKU VIERY

Opäť sa blíži čas topoľčianskej púte. Je to čas duchovnej obnovy pri našej nebeskej matke, Panne Márii. Pozývame Vás zúčastniť sa duchovného programu počas dní púte. Všetci ste vítaní!

V článku ponúkame MP3 nahrávky na stiahnutie !
 
 5. 9. Štvrtok:
 
Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
18.30: Sv. omša: Tretia púť kňazov a veriacich za povolania
ku kňazskému a rodinnému životu z farností Ludanice a Preseľany
Hlavný celebrant a kazateľ: Vdp. Anton Žovic, kaplán v Hornej Súči

  Vdp. Anton Žovic - MP3 nahrávka 
 


6. 9. Piatok:
 
14.00 – 18.30:  sv. spoveď
17.45:  Pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu – veriaci z Nemčíc
18.30:  Sv. omša: Mons. Marián Gavenda, farár v Devíne

Mons. Marián Gavenda - MP3 nahrávka


21.00: Krížová cesta na Kalvárii - fotogaléria
 

 
7. 9. Sobota:
 
9.30: Mariánske večeradlo: sv. ruženec a sv. omša    
Poďakovanie za 10 rokov existencie Farskej charity bl. s. Zdenky
14.30: sv. spoveď chorých a pútnikov
15.00: Korunka k Božiemu milosrdenstvu
15.15: Sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých   
18.30: Sv. omša: Kňazi – rodáci z Topoľčian
Hlavný celebrant a kazateľ: vdp. dekan Rudolf Daňo, farár v Šuranoch
21.00: Adorácia mládeže

vdp. dekan Rudolf Daňo - MP3 nahrávka

    
 
8. 9. Nedeľa:
 
 6.00: sv. omša vo farskom kostole
 7.30: sv. omša vo farskom kostole
10.30:  slávnostná sv. omša pred oltárom Lurdskej P. Márie,   

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Keď človek neužíva lieky, aspoň neochorie.
Aforizmus