SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

TOPOĽČIANSKA PÚŤ V ROKU VIERY

Opäť sa blíži čas topoľčianskej púte. Je to čas duchovnej obnovy pri našej nebeskej matke, Panne Márii. Pozývame Vás zúčastniť sa duchovného programu počas dní púte. Všetci ste vítaní!

V článku ponúkame MP3 nahrávky na stiahnutie !
 
 5. 9. Štvrtok:
 
Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
18.30: Sv. omša: Tretia púť kňazov a veriacich za povolania
ku kňazskému a rodinnému životu z farností Ludanice a Preseľany
Hlavný celebrant a kazateľ: Vdp. Anton Žovic, kaplán v Hornej Súči

  Vdp. Anton Žovic - MP3 nahrávka 
 


6. 9. Piatok:
 
14.00 – 18.30:  sv. spoveď
17.45:  Pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu – veriaci z Nemčíc
18.30:  Sv. omša: Mons. Marián Gavenda, farár v Devíne

Mons. Marián Gavenda - MP3 nahrávka


21.00: Krížová cesta na Kalvárii - fotogaléria
 

 
7. 9. Sobota:
 
9.30: Mariánske večeradlo: sv. ruženec a sv. omša    
Poďakovanie za 10 rokov existencie Farskej charity bl. s. Zdenky
14.30: sv. spoveď chorých a pútnikov
15.00: Korunka k Božiemu milosrdenstvu
15.15: Sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých   
18.30: Sv. omša: Kňazi – rodáci z Topoľčian
Hlavný celebrant a kazateľ: vdp. dekan Rudolf Daňo, farár v Šuranoch
21.00: Adorácia mládeže

vdp. dekan Rudolf Daňo - MP3 nahrávka

    
 
8. 9. Nedeľa:
 
 6.00: sv. omša vo farskom kostole
 7.30: sv. omša vo farskom kostole
10.30:  slávnostná sv. omša pred oltárom Lurdskej P. Márie,   

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Aby sa viera stala silnou, musí byť vyskúšaná, musí prejsť pecou skúšok...