Karol WOJTYLA – služobník Boží Ján Pavol II.
Bol svedomím sveta, morálnym apelom pre celú planétu. Charizmatický posol trpezlivej ...
29.1.2020
Priebeh prác na organe 17. januára 2020
Demontáž píšťal a súčastí organa
29.1.2020
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
29.1.2020

SPYTOVANIE SVEDOMIA PODĽA HRIECHOV

  Pýcha
-         je to túžba človeka vyniknúť, zdať sa takým, aký v skutočnosti nie je, túžba byť dôležitým
-         myslí si o sebe, že je nenahraditeľný,  niekým veľkým a pritom to nemusí byť pravda
-         je vtedy, keď sa chváli tým, čo si nezaslúži chválu, keď chce, aby ho aj ľudia za to chválili
-         najhoršie je, že tak klame sám seba, myslí si o sebe, aký je veľký, a vôbec si neuvedomuje aj svoje chyby, nedostatky
-         ťažko prijíma kritiku na seba, keď ho niekto na niečo upozorní
-         je to opak lásky a základ všetkých ďalších hriechov

Lakomstvo
-         je to nezriadená túžba po tom, čo nemá, to znamená, že chce mať všetko, chce to mať pre seba, nedokáže sa v tom ovládnuť
-         je schopný kvôli tomu aj podvádzať, klamať, len aby čosi získal, zradiť kamoša kvôli nejakej veci, peniazom
-         je to tiež naviazanosť na to, čo má napr.: nechce sa podeliť, nechce niečo požičať, stále myslí iba na svoje veci, ako by si prilepšil, chce mať stále viac pre seba ( sladkosti...)

Závisť
-         je to smútok kvôli dobru iného, že sa niekomu darí lepšie ako mne, že je v niečom lepší ako ja, obľúbnejší, že má viac kamarátov...
-         často sa potom človek posmieva, chce zhodiť toho druhého, zosmiešniť, zmenšiť jeho zásluhy, len aby on nebol lepší ako ja
-         často sa prejavuje ako žiarlivosť- toto je najmä vo vzťahoch napr.: Ty si kamarát s tým a tým, ja potom s tebou nie som, musíš sa sním prestať kamarátiť, lebo inak nebudeš kamarát so mnou
-         zazeranie na iného chalana ak sa na neho usmeje dievča, ktoré sa mi páči

Nestriedmosť
- nezriadená túžba po jedle a pití, to znamená:
- maškrtnosť:
mám chuť na sladkosť, dám si,
mám chuť na iné, hneď to musím mať,
som veľmi smädný, daj sem hneď tú fľašu, ja sa musím napiť
- labužníctvo- vyžívanie sa v jedle- máme niečo na jedenie, tak ja si k tomu dáme ešte takú prílohu, potom tamto, čaj musí byť takto a takto sladký a ochutený inak ho nepijem
- nedokáže sa rozdeliť s vecami, ktoré mu chutia ( čokoláda, kekse...)- zje si to pekne sám, aby ho nikto nevidel, aby sa náhodou nemusel podeliť

Hnev
- nezriadená túžba po pomste, odplate, nepokoj
- keď ma niekto naštve, už nie som schopný sa ovládnuť, ale kričím po ňom, nadávam mu, rozmýšľam ako sa mu odlpatím, prípadne ho začnem biť
- niekedy sa prejavuje ako namrzenosť, potom už človek odpovedá spôsobom " kašlem na teba..."
- keď nahnevajú rodičia- potom zväčša býva urazenosť, neochota sa rozprávať, odmietavý postoj- nechcem ťa  vidieť
- hnev môže prerásť až do nenávisti- vtedy je človek schopný takmer všetkého, biť hlava nehlava, zhodiť druhého v očiach iných, aby nič neznamenal, úplne ho odpísať...

Lenivosť
- je to nechuť pre konanie dobra, odpor k duchovným veciam, odpor k práci
- prejavuje sa typickým postojom: " Mne sa nechce. "- často sa to ani nemusí povedať, ale človek to prežíva vo svojom vnútri
- kto je lenivý, hľadá dôvody prečo by danú prácu nemusel urobiť, hľadá rôzne, často navonok rozumne vyzerajúce argumenty ( dôvody )
- často sa prejavuje ako pohodlnosť, pohodičkárstvo, ja mám čas, nič nemusím
- často je to vylehovanie v posteli cez deň, nuda- ja nemám čo robiť, hoci by aj bolo, ale nechce sa mu

Smilstvo
- je to hriech proti čistote, je to najčastejší hriech
- je to nesprávna túžba po sexuálnom uspokojení, čo to teda znamená?
- nie je to to, keď človeka nepadnú rôzne nečisté myšlienky, ale keď s nimi súhlasí, začne ich rozvíjať vo fantázii, lebo vie, že má z toho príjemný pocit
- sexualita je dar pre druhú osobu, nie je na to, aby sme boli šťastní sami pre seba- veď preto sa prejavuje ako vzťah dvoch ľudí, preto je tiež hriechom ak človek hľadá vlatné uspokojenie ( tu je typický príklad čítanie  časopisov s obsahom proti čistote, alebo pozeranie takýchto filmov, prípadne rôzne dotýkanie sa dievčat, alebo aj keď si chce niekto sám na sebe navodiť vzrušenie)

Ako na to?
1.) krátka modlitba ( poďakovanie za deň )
2.) prečítanie textu a zamyslenie sa
3.) zapísanie, čo sa prejavuje u mňa
4.)  modlitba o milosť od Boha, aby som odstránil túto chybu, keď chceš môžeš poprosiť aj don Bosca:
Don Bosco, ty si za svojho života žiaril ako obraz Otcovej dobroty. Vypros mi u Pána vôľu vždy mu verne slúžiť a milosť, o ktorú teraz prosím...( tu povedz svoju prosbu ). S pomocou Panny Márie vypros mne aj mojím dahým odvahu skutočne ťa milovať a budovať svet lásky.               Amen.


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sedembolestná Panna Mária, Tebe slovenská spieva krajina. Tisíc raz buď zdravas, Mária pros za nás!