SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

NOVOROČNÝ VINŠ

V roku 2013 nech je Pán Boh pri nás, nech nás všade ochraňuje a na duši posilňuje. V tomto roku viery nech Vás nič nevyvedie z miery. V tajomnej komnate v roku trinástom s detským úžasom krásu viery objavte, silu nádeje a vznešenosť lásky, aby ste zahladili všetky starosti a vrásky. Nech svätý Cyril a Metod, ktorých ctí náš národ, nám vyprosia otvorené nebesia: Nech prší na všetkých dážď milosti, pokoja a radosti, aby ste mali silu žiť v svornosti. Nech každé nové ráno máte silu povedať životu, láske, krížu svoje nové áno.
 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.