Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

NOVOROČNÝ VINŠ

V roku 2013 nech je Pán Boh pri nás, nech nás všade ochraňuje a na duši posilňuje. V tomto roku viery nech Vás nič nevyvedie z miery. V tajomnej komnate v roku trinástom s detským úžasom krásu viery objavte, silu nádeje a vznešenosť lásky, aby ste zahladili všetky starosti a vrásky. Nech svätý Cyril a Metod, ktorých ctí náš národ, nám vyprosia otvorené nebesia: Nech prší na všetkých dážď milosti, pokoja a radosti, aby ste mali silu žiť v svornosti. Nech každé nové ráno máte silu povedať životu, láske, krížu svoje nové áno.
 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom...