Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

BUDÚ VIANOCE AJ TOHTO ROKU?

Nie to Božie Narodenie zapísané v kalendári, určené zvykmi, organizované predavačmi, ale to pravdivé Božie Narodenie, kedy sa rodí Boh.
 

Pred dvetisíc rokmi, čo sa toho týka, niet pochybností, udialo sa Božie Narodenie, hoci iba málo ľudí ho spozorovalo, iba málo ľudí bolo o ňom upovedomených.

Teraz by bolo potrebné urobiť súčasným text sv. Lukáša, v ktorom sa spomína imperátor cisár Augustus i jeho súpis známy svojím zlým menom, spomína sa tiež Kvirínius – správca Sýrie.

Opis Evanjelia by bolo potrebné znovu zredigovať viac-menej takýmto spôsobom…

… Za čias Obamu, Putina, keď sa prehlbovala nielen ekonomická, ale predovšetkým morálna kríza, keď hodnota  ľudského života klesla na úroveň chránených zvierat, keď aktualizovali štatistiky obetí AIDS, narkománie a mafie.

… V meste… na sídlisku… alebo v dedine… na jednej z ulíc… pod číslom… sa udialo Božie Narodenie.

Čiže bol verifikovaný mimoriadny fakt. Ktosi rozhodol, že nie je mu všetko ľahostajné. Rozhodol, že sa musí udiať toto Narodenie, že on s tým súhlasí, že ho prijíma. Boh mohol prísť na svet...
(Spracované podľa myšlienok A. Pronzata)
KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom...