SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

BUDÚ VIANOCE AJ TOHTO ROKU?

Nie to Božie Narodenie zapísané v kalendári, určené zvykmi, organizované predavačmi, ale to pravdivé Božie Narodenie, kedy sa rodí Boh.
 

Pred dvetisíc rokmi, čo sa toho týka, niet pochybností, udialo sa Božie Narodenie, hoci iba málo ľudí ho spozorovalo, iba málo ľudí bolo o ňom upovedomených.

Teraz by bolo potrebné urobiť súčasným text sv. Lukáša, v ktorom sa spomína imperátor cisár Augustus i jeho súpis známy svojím zlým menom, spomína sa tiež Kvirínius – správca Sýrie.

Opis Evanjelia by bolo potrebné znovu zredigovať viac-menej takýmto spôsobom…

… Za čias Obamu, Putina, keď sa prehlbovala nielen ekonomická, ale predovšetkým morálna kríza, keď hodnota  ľudského života klesla na úroveň chránených zvierat, keď aktualizovali štatistiky obetí AIDS, narkománie a mafie.

… V meste… na sídlisku… alebo v dedine… na jednej z ulíc… pod číslom… sa udialo Božie Narodenie.

Čiže bol verifikovaný mimoriadny fakt. Ktosi rozhodol, že nie je mu všetko ľahostajné. Rozhodol, že sa musí udiať toto Narodenie, že on s tým súhlasí, že ho prijíma. Boh mohol prísť na svet...
(Spracované podľa myšlienok A. Pronzata)KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.