Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

SPRAVODAJ Č.9, FEBRUÁR 2007

Spravodaj č.9, február 2007 

 

Aká si krásna, priateľka moja, aká spanilá ! Tvoje oči sú sťa holubice !
Aký si krásny, milý môj, aký pôvabný ! Postieľka naša samá zeleň ! (Pies 1,15-16)


Sviatosť manželstva

Pri čítaní Pies 1,15-16 si pravdepodobne predstavíme lásku snúbencov alebo novomanželov.
Ale takto, ba i lepšie, môže vyzerať aj láska zrelých manželov. Prečo ?
V živote robíme veľa vecí, niektoré sa môžu podariť, iné nie. Manželstvo je však podnik, ktorý sa musí podariť. Manželstvo je totiž sviatosť. Boh sám má najvyšší záujem, aby sa vydarilo.

Sv. Písmo začína stvorením muža a ženy (Gn 1,26-27) a ustanovením manželstva (Gn 2,24). Končí opäť obrazom manželstva - svadby Baránka a Jeho nevesty Cirkvi (Zjv 19, 7-9). Vidíte ? Začiatok i koniec. Alfa i omega. Tomu hovorím dôležitosť !

Pretože Boh je láska a človeka stvoril na svoj obraz, našou úlohou v manželstve je milovať sa tak, aby naša láska bola obrazom Božej lásky, jej výkladnou skriňou. Manželská láska by mala ukazovať deťom a iným ľuďom ako veľmi Boh miluje človeka. Pozývať na Baránkovu svadbu.
Keď sa pozrieme do zrkadla, mnohým je nám jasné, že k tomu potrebujeme mimoriadnu pomoc. Boh nám ju dáva v podobe nádhernej sviatosti.

Funguje to asi takto: sviatosť manželstva, to je on, ona a rieka Božej milosti, ktorá tečie okolo nich. Snúbenci a mladomanželia dostanú svoju vášnivú lásku od Boha ako dar. On sám ich okúpe v rieke milosti, aby vedeli, k akým úžasným veciam sú povolaní.

Aj zrelí manželia dostanú dar, ale s malým rozdielom. Musia si poň k rieke milosti prísť sami. Žiaľ, mnohí o tom nevedia. Alebo si myslia, že je to príliš komplikované. Nie je.
V tej rieke sa kúpem vždy, keď chcem, aby môjmu partnerovi bolo pri mne dobre a prosím Ježiša s dôverou o pomoc. To je všetko. Na každý krok, ktorý urobíme týmto smerom, Boh za nás urobí
ďalších sto. Myslím, že toto je tajomstvo sviatosti manželstva.

Prítomnosť Ježiša na svadbe v Káne Galilejskej všetko potvrdzuje. Láska mladomanželov je ako
dobré víno na začiatku svadby. Keď sa minie, vzťah zovšednie ako voda. Ježiš je však prítomný
a vodu dokáže opäť premeniť na víno. Ešte lepšie ako na začiatku. Treba ho len poprosiť.

A čo kríže ? Nuž, bývajú. Niekedy k rieke milosti chodí len jeden partner. Alebo prídu ťažkosti, hoci tam chodia obaja. Kríž a obeta sa však so šťastím nevylučujú. Skôr naopak. Nedajme sa pomýliť ak sme zranení a k manželke už “nič necítime”. Pravá láska nestojí ani tak na citoch, ako
na rozhodnutí robiť partnerovi dobre. Ak v ňom pevne vytrvám, Boh ma požehná a city sa vrátia.

Sme Kristovi bojovníci. Manželstvo je podnik, ktorý sa musí podariť.

Ivan

 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Žena má v každom spore posledné slovo. Každé slovo prednesené mužom potom je začiatkom ďalšieho sporu.