SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

MODLITBY CHVÁLY

"Aby naša farnosť bola miestom Tvojej oslavy a chvály." - Tak prosíme v litániach za našu farnosť. Ovocím Roku spoločenstva je iniciatíva Modlitieb chvál, ktoré budú bývať každý posledný piatokv mesiaci po večernej sv. omši. Prvé chvály budú v piatok 30. novembra. Príďte aj vy chváliť Pána, aby mohol aj v našich životoch robiť veľké veci!
 

Modlitba Chvál!

 

To čo nám Boh ponúka je osobný vzťah. Boh je osoba .

Má všetky emócie ako osoba! Pán chce s nami zdieľať svoju intimitu.

On nechce mať úradný vzťah!

On nám odkryl svoje srdce, aby  mohol mať s nami osobný vzťah.

Niektorí si myslia, že modliť sa  znamená len prosiť.

Majú celý zoznam! Pozor!!!

Ak chceš vstúpiť do Božej prítomnosti, musíš prejsť bránou chvály. Ak neprejdeme bránou chvály, na Boha kričíme len z diaľky.

Spôsob modlitby je zlý, preto sú niektorí sklamaní z toho, že sú     

nevypočutí!

Ako má vyzerať modlitba?

Je to dialóg!

To ako spoznám Boha, ovplyvňuje moju modlitbu!

Vzor modlitby bol Ježiš!

Spôsob akým sa modlil, šokoval ľudí v tejto dobe! Nemodlil sa len v tichu, ale aj  verejne!

Čerpal zo vzťahu s Otcom!

Čo hovorí dnešná doba? Náboženstvo je súkromnou vecou!

Vôbec nie! Ona jej spoločenskou vecou!

Chváliť zn. Oceniť! Chváliť Pána, znamená, uznať, že ho prijímame za Pána! Dávame uznanie, čo pre nás urobil.

 

Prečo oslavovať Pána?

 • Lebo je hoden všetkej chvály
 • Lebo na to sme boli stvorení
 • Ten kto prináša obetu chvály, ten ma ctí
 • Je to biblický príkaz– Bez prestania sa modlite, to je  Božia vôľa  - Ž150
 • Osobný príklad Ježiša
 • Tréning keď prídeme pred Boha
 • Liturgia je plná oslavy Boha

 

Kto má oslavovať Pána?

 • Všetko živé nech chváli Pána...(ak nechválime, sme duchovne mŕtvi) Ž150 ....všetko čo žije nech chváli Pána

Ako  mám chváliť?

 • Z celého srdca, v zbore spravodlivých i v zhromaždení

      (Ž 111,1)

 • Celý život ťa chcem velebiť a svoje ruky dvíhať k modlitbe (Ž 63,5). ( Ruky, ty ich mi môžeš naplniť)
 • Chváľte ho na bubnom a tancom, spevom a citarou (Ž 149)

      (kto spieva, 2x sa modlí), gestami, tlieskaním...

Kedy mám chváliť?

 • Pána chcem velebiť v každom čase, moje ústa budú ho vždy chváliť (Ž 34)

 

NIE VŠETKO IDE NARAZ – TREBA TRÉNOVAŤ

 

Niekoľko  výpovedí

 

1. Chvála oslobodzuje!

V žalári väzňom padali putá, - ak sme boli spútaní hriechom, modlime sa chválami!

2. Chvála je najlepšie antidepresívum

Človek ktorý chváli, uvedomuje si aký je Boh! Naše ťažkosti sa stávajú znesiteľnými, lebo nás On chráni! Zahľadenosť do seba padá!!

3. Priniesť obetu chvály. Chvála je riadna obeta!

(kto prináša obetu chvály, ten ma ctí!)

Neprestaňme chváliť Pána ani vtedy, keď sme na dne!

4. Silná duchovná zbraň! Satan neznesie oslavu Boha!

Je mu to odporné!

Izraeliti keď obchádzali brány Jericha, spievali,- múry padali.

5. Chvála uvoľňuje cestu pre Boží zásah!

6. Ak oslavujeme Pána dávame mu trón

 

                             Nebezpečenstvá

 

 1. Ja sa tak neviem modliť! – (falošná pokora),

      Boh dal každému do srdca vzťah k sebe

 1. Neupútavať pozornosť na seba!
 2. Neprirovnávať sa, k iným!
 3. Neposudzovať modlitbu chvál
 4. Neposudzovať iných v ich prejavoch
 5. Zaškatuľkovanie, ,,fanatici!, rozumkárenie

 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.