Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

ÚVAHA SV. ANSELMA

Poď, nechaj bokom každodennú drinu,
unikni na chvíľu z víru svojích myšlienok,
odlož svoje starosti,
nech tvoje trápenia počkajú,
otvor sa Pánovi
a spočiň na chvíľu v Ňom.

Vstúp do vnútornej siene svojej duše,
nevpusti dnu nič okrem Boha a toho,
čo ti môže pomôcť v jeho hľadaní,
a keď zavrieš dvere, hľadaj Ho.

Teraz celé moje srcde hovorí Bohu:
„Hľadám Tvoju tvár, Pane,
Tvoju tvár hľadám.“
 


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom...