SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

POZRIEM NA KRÍŽ

Zahalené kríže v našich chrámoch nám hovoria o tom, že tajomstvo kríža je pre každého z nás tajomstvom na celý život. Celý život odhalujeme a hľadáme zmysel našich životných krížov. Odhalený Kristov kríž nám pomáha odhaliť zmysel našich trápení a bolestí. Preto majme odvahu pozrieť na Ježišov kríž a v tichej meditácii otvoriť srdce tomu, čo nás chce kríž naučiť. Nech nám k tomu poslúži i táto úvaha o pohľade na kríž.
   

Pozriem na kríž, keď ma ľudia budú chváliť a pohľad na tvoje poníženie, Pane   Spasiteľu môj, pokorí moju pýchu.

Pozriem na kríž, keď sa mi ľudia budú vysmievať a Tvoje mlčanie Pane a Spasiteľu môj umlčí moje ústa.

Pozriem na kríž, keď ma ľudia budú prenasledovať  a biče ktorými bolo zbičované Tvoje Najsvätejšie telo, zbičujú moju urazenú sebalásku.

Pozriem na kríž, keď ma nedostatok bude provokovať a Tvoja chudoba ma naučí požehnávať moju chudobu.

Pozriem na kríž, keď ma zlé myšlienky budú znepokojovať a třne Tvojej koruny odoženú moje zlé myšlienky.

Pozriem na kríž, keď hriešne túžby porušia moje srdce a pohľad na teba, Pane a Spasiteľu môj, zvíťazí nad žiarlivosťou môjho tela.

Pozriem na kríž keď mi ľudia budú krivdiť  a Tvoja modlitba Otče odpusť im!" ma naučí odpúšťať moje krivdy.

Pozriem na kríž, ma pomyslenie na moje hriechy privedie do rozpakov  a slová ktoré si vyriekol lotrovi, vrátia mi nádej.

Pozriem na kríž, keď ma svet aj ľudia odhodia od seba a slová ktoré si povedal svojej matke, potešia moju osirotenú dušu.

Pozriem na kríž, keď bude  v duši temno, a kríž ma  osvieti keď budem blúdiť v temnotách, kríž ma  povedie, keď už nebudem mať síl, kríž ma posilní.

Ježišu, na kríži si zomrel a spasil ľudské pokolenie, preto pod tvojím krížom chcem vybojovať  svoju spásu.

 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.