Karol WOJTYLA – služobník Boží Ján Pavol II.
Bol svedomím sveta, morálnym apelom pre celú planétu. Charizmatický posol trpezlivej ...
29.1.2020
Priebeh prác na organe 17. januára 2020
Demontáž píšťal a súčastí organa
29.1.2020
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
29.1.2020

BOHOSLUŽOBNÉ PREDMETY

Sú predmety používané počas sv. omše. Môžme ich rozdeliť na:liturgické predmety, posvätné knihy a posvätné rúcha.
1. LITURGICKÉ PREDMETY:


                Kalich                                      Paténa                                         Obetná miska         

-pohár na vodu a víno, ktorý je        -dáva sa na kalich a slúži ako tanierik             -je miska na malé hostie zhotovený z ušľachtilých materiálov                      na veľkú hostiu                                  
                                                                                                                                                                                     


         Ampulky(kališky)                            Cibórium                                Monštrancia               

 
- sklenené nádobky na vodu a víno    -nádoba s pokrývkou na uchovávanie  -ozdobná schránka, v ktorej je
                                                                       Sviatosti oltárnej vo svätostánku      viditeľne uložená Sviatosť oltárna


          

               Korporál                                 Purifikatórium                               Palla

 -obrúsok, ktorý sa prestiera v strede    -šatka na utieranie kalicha           -štvorec z pevnej látky potiahnutý
oltára (krížikom k sebe) pod kalich,      a petény,má vyšitý krížik                       ozdobnou látkou, kladie
       misku s hostiami,cibórium                                   v strede                                    sa na kalich (chráni pred
            alebo monštranciu.                                                                                                spadnutím nečistoty)

             Kadidlo                                            Navikula                                        Kropenička  

-používa sa pri slávnostných sv.      -kovová nádobka na tymián                             -nádobka na svätenú vodu,
   
omšiach a požehnaniach                                                                                             používa sa pri požehnaniach

      Manutergium/ Lavabo                                                          Spolu:

   
   -ručník na utieranie rúk kňaza, krížik
               má vyšitý na okraji

                                                                               


2.POSVÄTNÉ KNIHY:


      Rímsky misál                              Lekcionár                      Spoločné modlitby veriacich


 -obsahuje texty sv. omše                -obsahuje čítania pre bohoslužbu   -obsahuje prosby pre bohoslužbu
                                                                                           slova                                                        slova3.POSVÄTNÉ RÚCHA:

 

Ornát

 -rúcho kňaza pri sv. omši
                               

-Biela - f
arba radosti, používa sa na sviatky Pána, anjelov, vo vianočnom a veľkonočnom období a na sviatky svätých, ktorí nezomreli mučeníckou smrťou
-Zelená -  farba nádeje, používa sa v nedele a všedné dni v období cez rok
-Červená - farba lásky, ohňa a krvi, používa sa na Kvetnú nedeľu, Veľký piatok, sväto-dušné sviatky, na sviatky a spomienky mučeníkov
-Fialová - farba pokánia, používa sa v advente, v pôste, pri omšiach za zomrelých a pri pohreboch
-Modrá - používa sa na sviatky Panny Márie           Alba                                                    Štóla                                              Pluviál

- dlhá biela košeľa pod       -dlhý úzky pás látky,je    -široký plášť, ktorý sa používa
      
ornátom alebo            
znakom diakona, kňaza      pri procesiách, rôznych  
       dalmatikou                                  a biskupa                                obradoch


 Miništrantské oblečenie

                                  
      


                                                                         

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sedembolestná Panna Mária, Tebe slovenská spieva krajina. Tisíc raz buď zdravas, Mária pros za nás!