Karol WOJTYLA – služobník Boží Ján Pavol II.
Bol svedomím sveta, morálnym apelom pre celú planétu. Charizmatický posol trpezlivej ...
29.1.2020
Priebeh prác na organe 17. januára 2020
Demontáž píšťal a súčastí organa
29.1.2020
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
29.1.2020

MODLITBA MINIŠTRANTA

Modlitba miništranta pred a po sv. omši.
Modlitba miništranta pred sv. omšou

Bože môj, som neobyčajne šťastný,
že si si ma vyvolil z počtu mnohých
ku vznešenej službe oltára.
                                            Ďakujem Ti, že mi dovoľuješ,aby
                                             som mohol posluhovať kňazovi
                                           v blízkosti svätého miesta, na ktoré
                                             každodenne zostupuje
                                         Tvoj jednorodený Syn Boží, aby sa
                                           za nás vo svätej omši obetoval.
                                          Svätý Tarzícius oroduj za mňa, aby
                                           som službu pri oltári vykonal
                                             zbožne ako anjeli v nebi.
                                            Amen.
                                        
                                         
                                    Modlitba miništranta po sv. omši
                                        
                                         Pane Ježišu Kriste, posilňuj a
                                       veď ma po pravých
                                       cestách.
                                        Nedopusť, aby som Ťa niekedy
                                         hriechom urazil.
                                       Daj, aby aspoň jeden z nás sa stal
                                         Tvojím kňazom.
                                     Panna Mária, Matka Božia,
 ochraňuj moju dušu i telo.
   Svätý Dominik Sávio, buď mojím
 priateľom.
Amen.

 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Sedembolestná Panna Mária, Tebe slovenská spieva krajina. Tisíc raz buď zdravas, Mária pros za nás!