Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

VIANOČNÝ PROGRAM BISKUPOV NAŠEJ DIECÉZY

Tlačová kancelária KBS prináša harmonogram svätých omší a iného programu aj našich nitrianskych biskupov počas vianočných a novoročných sviatkov. Vyprosujme našim biskupom hojnosť Božieho požehnania a potrebných milostí, aby aj pre nich tieto Vianoce boli časom radosti a pokoja.
 Vigília Narodenia Pána, 24. decembra 
17:00, Nitriansky pomocný biskup Mons. Marián Chovanec bude viesť Vigíliu Narodenia Pána v Katedrále sv. Emeráma v Nitre
22:00, Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Emeráma v Nitre 

Slávnosť Narodenia Pána, 25. decembra 
9:00, Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Emeráma v Nitre

Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka, 26. decembra 
9:00, Nitriansky pomocný biskup Mons. Marián Chovanec bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Emeráma v Nitre

Predvečer Nového roka, 31. decembra 2011
16:00, Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák bude sláviť ďakovnú svätú omšu na konci roka v Katedrále sv. Emeráma v Nitre 

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie, 1. januára 
9:00, Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Emeráma v Nitre

Slávnosť Zjavenia Pána, 6. januára 
9:00, Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Emeráma v Nitre

Sviatok Krstu Krista Pána, 8. januára 
9:00, Nitriansky pomocný biskup Mons. Marián Chovanec bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Emeráma v Nitre

Zdroj: Miroslav Lyko (hovorca diecézy) 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Keď človek neužíva lieky, aspoň neochorie.
Aforizmus