Po dlhšom čase sme sa rozhodli na našej farskej stránke obnoviť možnosť diskusie našich farníkov a návštevníkov našej stránky. Budeme radi každému názoru a postoju, ktorý bude prínosom a podnetom pre život v našom farskom spoločenstve. Pozývame Vás aj touto formou budovať spoločenstvo bratov a sestier, ktorí majú spoločný cieľ a vzájomne si chcú pomáhať na ceste k cieľu. Prosíme o korektnú diskusiu v duchu kresťanskej lásky, ktorá sa nedá oddeliť od pravdy, ktorú musíme počas celého života hľadať s pokorou. Zdržme sa osobných invektív, či prejavov nepriateľstva a nevraživosti. Týchto negatívnych javov je všade okolo nás naozaj dosť. Vytvorme platformu diskutujúcich, ktorí si chcú vzájomne pomáhať a obohacovať iných o svoje názory a postoje. Nech je naša spoločná diskusia požehnaním pre nás všetkých!

Informácie od správcu web stránky:

Pred tým, ako začnete prispievať do diskusie je potrebné sa zaregistrovať. Uvedené údaje, ktoré obsahuje  registračný formulár budú diskrétne, to znamená, že  nebudú viditeľné pre verejnosť, okrem prihlasovacieho mena farníka, aby bolo možné identifikovať vlastníka príspevku. Po registrácií Vám bude doručený e-mail s aktivačnou linkou, na ktorú keď kliknete sa vaše konto aktivuje. Stránka vás informuje o úspešnej aktivácií konta. Následne sa prihlásite prihlasovacím formulárom dostupným na stránke v pravom stĺpci pod myšlienkou dňa a prejdete na stránku diskusie. A môžete začať písať ....

Popis ovládania:

- Pridanie nového príspevku

- Uloženie príspevku (pred týmto tlačítkom je umiestnené zaškrtávacie políčko označené ako zverejniť ) Ak toto políčko ostane odškrtnuté, tak príspevok nebude viditeľný na stránke pre verejnosť. Načo je to dobré? To znamená, že pokiaľ príspevok nedopíšete celkom a už Vám nezostáva čas na jeho dopísanie, tak ho môžete dopísať neskôr. Neskôr sa znova prihláste dáte editovať zaškrtnete zverejniť a následným stlačením popisovanej ikonky sa príspevok zverejní pre verejnosť (červená vlajka sa zmení na zelenú). Zverejnený príspevok je označený zelenou vlajkou.

- Editovanie príspevku za účelom jeho opravy.

- Reagovanie na príspevok - kliknutím na toto tlačidlo sa otvorí vo vrchnej časti stránky príspevok na ktorý idete reagovať a pod ním sa zobrazí textové pole, kde budete písať Vašu reakciu.

Poznámka:
Ak na Váš príspevok už bola pridaná reakcia, tak už potom nie je možné ho upravovať napriek tomu, že ste jeho vlastníkom.

V prípade technických problémov resp. nejasností ma prosím kontaktuje na môj e-mail: vladimir.chrenko(zavinac)azet.skimage

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup