Dávame vám do pozornosti, že v tomto roku duchovná príprava pred topoľčianskou púťou bude trvať od štvrtka 8. septembra do soboty 10. septembra. V nedeľu 11. septembra púť vyvrcholí slávnostnou svätou omšou vonku v areáli farského kostola. Ústrednou témou tohtoročnej púte je „Panna Mária nám vyprosuje pokoj, milosrdenstvo a nebo.“ Kazateľov, jednotlivé témy, program i všetky potrebné informácie ohľadom púte si budete môcť počas týždňa prečítať na našich nástenkách. Všetkých vás nielen na duchovnú prípravu, ale aj na slávnostnú svätú omšu vonku, srdečne pozývame.


8. 9. Štvrtok:
Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
 
1830 h: Sv. omša: vdp. Jozef HUPKA, novokňaz Výčapy - Opatovce
„Nech oslava narodenia P. Márie upevní pokoj na celom svete“.
(V tento deň sa uskutoční Prvá púť kňazov a veriacich za povolania ku kňazskému a rodinnému životu z farnosti Ludanice  a Preseľany.)

9. 9. Piatok:
1500 h: vyloženie Sviatosti Oltárnej, Korunka k Božiemu milosrdenstvu
1830 h: Sv. omša: vdp. Anton ĎATELINKA, novokňaz z Krušoviec
„Nech nám Pán na príhovor P. Márie daruje svoje milosrdenstvo“.
2100 h: Krížová cesta na Kalvárii
 
10. 9. Sobota:   
1430 h: sv. spoveď chorých a pútnikov
1500 h: Korunka k Božiemu milosrdenstvu
1515 h: Sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých   
1830 h: Sv. omša: vdp. Anton ŽOVIC, novokňaz z Hrušovian
„Nech je nám P. Mária bránou do neba“.
2100 h: Lamačské chvály – koncert a svedectvá pre mládež
 
11. 9. Nedeľa:
600 h: sv. omša vo farskom kostole
730 h: sv. omša vo farskom kostole
1030 h: slávnostná sv. omša pred oltárom Lurdskej P. Márie,   
celebruje J. E. Mons. Marián Chovanec
 
 
 
Každý deň po svätýchomšiach v sakristii je možnosťzapísať úmysly na svätéomše


image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup