"Človek nepotrebuje nič viac ako Božie Milosrdenstvo - túto lásku, ktorá je dobrotivá,ktorá je súcitná, ktorá pozdvihuje človeka nad jeho slabosti do nekonečných výšin, k svätosti Boha" - Ján Pavol II.

Na Veľký piatok sme začali novénu pred sviatkom Božieho milosrdenstva, v ktorej budeme pokračovať až do soboty vždy o 15:00 h tu v kostole. Touto novénou sa chceme duchovne pripraviť na blahorečenie Božieho sluhu Jána Pavla II, ktoré bude na budúcu nedeľu v dopoludňajších hodinách .

Pápež Ján Pavol II - Citáty

"Okamžite po nástupe na Petrov stolec v Ríme, som považoval toto posolstvo ( Božieho Milosrdenstva ) ako moju špeciálnu úlohu. Božia Prozretelnosť mi to pridelila v súčasnej situácii muža, Cirkvi a sveta.Dalo by sa povedať,že práve táto situácia mi určila toto posolstvo ako cieľ pred Bohom"

22. Novembra, 1981, Collevalenza, Taliansko


"Tí, ktorí úprimne hovoria "Ježiš,dôverujem v teba" nájdu potešenie vo všetkých svojich úzkostiach a obavách"
"Človek nepotrebuje nič viac ako Božie Milosrdensvo - túto lásku, ktorá je dobrotivá,ktorá je súcitná, ktorá pozdvihuje človeka nad jeho slabosti do nekonečných výšin, k svätosti Boha"

7.Júna, 1997, na sviatok Božieho Milosrdenstva, Krakow, PoťskoPosolstvo Božieho Milosrdenstva mi bolo vždy milé a blízke... ktoré som si zobral na Petrov stolec a ktoré vo vnímaní formuje obraz tohto pontifikátu ".

-Ján Pavol II hovorí o svojom pontifikáte"Buďte apoštolmi Božieho Milosrdenstva pod Máriiným materinským a láskavým vedením ".

-Ján Pavol II, 22.Júna, 1993


"Cirkev nanovo číta posolstvo o milosrdenstve, aby naozaj prinášala pokoleniu končiaceho sa tisícročia i nasledujúcim generáciám svetlo nádeje ... Je to posolstvo jasné a čitateľné pre každého "

7.Júna, 1997, na sviatok Božieho Milosrdenstva, Krakow, Poťsko


"Zvelebujme Boha za veľké skutky, ktoré vykonal v jej ( Faustíninej ) duši. Oslavujme ho a ďakujme mu za veľké skutky, ktoré urobil, a stále robí v ľudských dušiach, ktoré vďaka jej svedectvu a posolstvu objavujú nekonečné Božie milosrdenstvo "

Ján Pavol II, počas homílie pri blahorečení sestry Faustíny, sú dokonalým zhrnutím jej úlohy v súčasnom svete.

image

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup