Sakrálne pamiatky Topoľčian.
Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Mnohé z nich sú dodnes ...
09.11.2019
Mrak a duna
Jeden veľmi mladý mrak sa vydal na svoju prvú cestu po oblohe v sprievode mnohých ...
09.11.2019
Čo je na druhej strane?
Starý, chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Keď sa pripravoval na odchod z ...
09.11.2019

BOŽIA LÁSKA

Božia láska – to sú oči môjho Pána, v ktorých sa ku mne nežne skláňa. Je to pohľad, ktorý ma vždy vie pochopiť a každú bolesť so mnou precítiť.....

Božia láska

 
Božia láska – to sú oči môjho Pána,

v ktorých sa ku mne nežne skláňa.

Je to pohľad, ktorý ma vždy vie pochopiť

a každú bolesť so mnou precítiť.

 

 Božia láska – tá zrodila sa v Záhrade,

keď osamotená zostala prežívať muky nadľudské.

No neutiekla, neschovala sa; lež zostala verne stáť,

aby Otcovi mohla svoj život dať.

  

Veď len láskou mohol Ježiš pofúkať Otcovi všetky rany,

ktoré na ňom spôsobili sme my sami.

A tak každá chvíľa, keď naša láska zaspí,

vidíme opäť otvorené Kristove rany.

  

Tak neničme už prosím Božiu lásku v nás,

dovoľme radšej, rozkvitať jej v nás.

Tak poprosme dnes Ježiša,

nech odpustí nám všetky hriechy nášho života.

Aj tie, čo srdce nevie povedať,

nemajme strach, že tým Božia láska od nás odíde.

 

Nie! To vôbec nie je tak!

Ale je to presne všetko naopak:

JEŽIŚ V TEJ CHVÍĽI JEDINEJ,

ZRODÍ ŤA K LÁSKE ÚPRIMNEJ.(neznámy autor)


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Keď človek neužíva lieky, aspoň neochorie.
Aforizmus