SLOVKO O DUCHOVNOM SV. PRIJÍMANÍ:
Raz SV. KATARÍNA SIENSKÁ zápasila s pochybnosťami o tom, či má duchovné prijímanie ...
07.4.2020
Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie
Drahí veriaci, prosíme zjednoťme sa pri každodennej modlitbe o 20:00 hod. v rodinách s ...
07.4.2020
Duchovné okienko
Tebe, Najsvätejšia Trojica, obetujeme zásluhy Ježiša Krista ako poďakovanie za to, že ...
07.4.2020

BOŽIA LÁSKA

Božia láska – to sú oči môjho Pána, v ktorých sa ku mne nežne skláňa. Je to pohľad, ktorý ma vždy vie pochopiť a každú bolesť so mnou precítiť.....

Božia láska

 
Božia láska – to sú oči môjho Pána,

v ktorých sa ku mne nežne skláňa.

Je to pohľad, ktorý ma vždy vie pochopiť

a každú bolesť so mnou precítiť.

 

 Božia láska – tá zrodila sa v Záhrade,

keď osamotená zostala prežívať muky nadľudské.

No neutiekla, neschovala sa; lež zostala verne stáť,

aby Otcovi mohla svoj život dať.

  

Veď len láskou mohol Ježiš pofúkať Otcovi všetky rany,

ktoré na ňom spôsobili sme my sami.

A tak každá chvíľa, keď naša láska zaspí,

vidíme opäť otvorené Kristove rany.

  

Tak neničme už prosím Božiu lásku v nás,

dovoľme radšej, rozkvitať jej v nás.

Tak poprosme dnes Ježiša,

nech odpustí nám všetky hriechy nášho života.

Aj tie, čo srdce nevie povedať,

nemajme strach, že tým Božia láska od nás odíde.

 

Nie! To vôbec nie je tak!

Ale je to presne všetko naopak:

JEŽIŚ V TEJ CHVÍĽI JEDINEJ,

ZRODÍ ŤA K LÁSKE ÚPRIMNEJ.(neznámy autor)

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

lc.kbs.sk

MYŠLIENKA

Aby sa viera stala silnou, musí byť vyskúšaná, musí prejsť pecou skúšok...