Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

SPRAVODAJ C 18

Spravodaj č.18
  „Preto muž ... prilipne k svojej manželke a budú jedným telom“ (Gn 2, 24)

             8. – 10. októbra 2010, piate národné stretnutie Modlitieb otcov vo Svite 

 

Ahoj, chlapi,

mesiace, ktoré uplynuli od nášho ostatného spravodaja, boli pre nás pomerne rušné. Dostali sme pozvania na regionálne stretnutia v Bratislave,
v Trnave a v Rajeckých Tepliciach, ďalej na lokálne stretnutia v Lietave, Piešťanoch (tu vznikla nová skupinka
), Ľubotíne a napokon aj na
národné stretnutie MO v Čechách v Albeřiciach. Okrem toho sme sa postupne stretli so štyrmi otcami biskupmi a predstavili sme im naše
spoločenstvo (podrobnejšie o tom píšeme nižšie).  Všetky tieto stretnutia sú pre nás povzbudením, že Boh rozširuje svoje dielo medzi mužmi.
Ďakujeme Pánovi za nové skupinky a za nových členov MO.

Stretnutia s otcami biskupmi

 Už dlhšie sme sa pokúšali o neformálne stretnutia s našimi otcami biskupmi, aby sme im mohli predstaviť naše spoločenstvo.
Vedeli sme, že takéto stretnutia sú veľmi dôležité pre celú komunitu, pretože MO už dávno pôsobia takmer vo všetkých diecézach na Slovensku.
Najskôr sme sa chceli stretnúť s naším otcom biskupom
Tomášom Galisom. Okrem predstavenia sa sme otca biskupa chceli predovšetkým
poprosiť o jeho požehnanie
a povolenie pôsobiť v Žilinskej diecéze. Takéto pre nás prvé stretnutie sa uskutočnilo v októbri minulého roku
počas plánovanej návštevy celosvetového koordinátora MO diakona Mauricea na Slovensku. Žiaľ, Maurice nemohol pre zdravotné ťažkosti
na Slovensko pricestovať, a tak sme na stretnutie s otcom biskupom zostali značne oslabení. Našťastie sa k nám pripojila významná
posila – kapucín brat Gabriel, vtedy ešte duchovný 'správca' hnutia MM na Slovensku. Tak sme sa teda stretli s  otcom biskupom s malou
dušičkou, ako to dopadne. Boli sme vrelo privítaní a pohostení. Otec biskup veľmi pozorne počúval, ako sa modlíme v našich skupinkách,
a postupne, ako nás začal trošku spoznávať, začali sa rozplývať jeho obavy, či dielo, ktoré koordinujeme, je skutočne zdravé a či je dobré,
keď pôsobí v jeho diecéze. Nakoniec sme dokonca dostali prosbu, aby sme zakladali nové skupinky MO, najmä na Kysuciach. To však,
samozrejme, nie je až také jednoduché. Skupinka vzniká predovšetkým pôsobením Ducha Svätého a my slúžime najmä na to, aby
sme mužom poskytli základné informácie a tiež aby sme sa za nové skupinky modlili a vzájomne sa podporovali. Nakoniec sme dostali
od otca biskupa požehnanie a povolenie, aby sme sa modlili MO v skupinkách tak ako doteraz.

Po tomto prvom stretnutí sme dostali pozvanie na stretnutie od gréckokatolíckeho vladyku Milana Chautura. Toto stretnutie sa zatiaľ
nepodarilo zrealizovať. Na jar tohto roku sme dostali pozvanie na stretnutie s otcom arcibiskupom Trnavskej arcidiecézy  Róbertom Bezákom
a na stretnutie s otcom biskupom Spišskej diecézy Františkom Tondrom. Obe tieto stretnutia pripravili mamy zo spoločenstva MM, ktoré
na stretnutiach predstavili regionálne koordinátorky MM a miestne skupinky MM. My sme na stretnutia pozvali tiež otcov z miestnych
skupiniek MO a bolo pre mňa potešujúce vidieť, aký záujem majú otcovia biskupi práve o tieto miestne spoločenstvá a ako ich teší,
keď počujú, že v ich diecéze sa muži spolu modlia za svoje manželky a deti. Od obidvoch biskupov sme dostali požehnanie na ďalšie
pôsobenie v ich diecézach
.  Zatiaľ posledné stretnutie sa konalo v júli na nitrianskom hrade s otcom biskupom Viliamom Judákom.
Aj on pozorne počúval, ako sa modlíme, ocenil, že sa stretávame každý týždeň, a zaujímal sa o skupinky MO z Nitrianskej diecézy
a o kňazov, ktorí chodia na naše stretnutia. Prosil nás o modlitby za všetkých kňazov.                                                      

 

Maurice
      Mnohí sa modlíte za nášho zakladateľa Mauricea a pýtate sa na jeho zdravotný stav.  Podľa jeho vlastných slov od konca januára začal mať problém s  dvojitým videním a na prelome februára a marca mal dve menšie porážky.  Následne strávil päť týždňov v nemocnici. Počas pobytu v nemocnici začal  strácať rovnováhu a padať ako následok ochabnutia svalov, čo lekári najskôr spájali s porážkami. Neskôr zistili, že ide o Myasthenia Gravis, chorobu,  ktorá spôsobuje ochabovanie svalov. V tom čase sa už nedokázal sám ani postaviť z postele. Vďaka správnej diagnóze mu lieky veľmi pomohli a 13. mája  ho prepustili z nemocnice. Doma sa dokáže opatrne pohybovať sám a dokonca už pomaly a pod dohľadom vyjde aj hore schodmi.
  Jeho život sa zmenil na oddych a modlitbu. Premýšľa o budúcnosti, modlí sa za ňu a odovzdáva ju nášmu milujúcemu Bohu.   Prosí nás, aby sme vám toto dali vedieť. Ďakuje vám všetkým, ktorí ste si na neho spomenuli v modlitbe, a odkazuje, že už len to,  že nám môže  písať vlastnými rukami, je zázrak.
 „Nech vás všetkých žehná Pán. Maurice.

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Žena má v každom spore posledné slovo. Každé slovo prednesené mužom potom je začiatkom ďalšieho sporu.