Čistenie a oprava rín na farskom kostole
Spolu s jarným upratovaním sme pristúpili k čisteniu a oprave rín na našom farskom ...
21.8.2019
Renovácia ohrady + strechy a výmena reproduktorov
V letných mesiacoch máj-júl 2019 sme okolo kostola pristúpili k viacerým vonkajším ...
21.8.2019
Víchrica poškodila strechu farského kostola
Víchrica, ktorá zasiahla Topoľčany i ďalšie okolie zo 7. na 8. augusta 2019 a ...
21.8.2019

DUCHOVNÁ OBNOVA S P. JAMESOM MARIAKUMAROM

Vypočujte si aj počas prázdninových dní prednášky, ktoré odzneli v našom kostole.
 


Páter James Mariakumar, SVD 

Nahrávky je potrebné si najskôr stiahnuť do Vášho počítača, až potom prehrávať !
Fotografie fotené v piatok pri večernej sv. omši si môžete prevziať v plnom rozlíšení  tu.

Nahrávky kázni a duchonvných cvičení:  James Mariakumar, SVD 

NEDEĽA - 19.04.2010 sv. omša 18:30
 Úvod sv. omše 
 Homília

PONDELOK - 20.04.2010 
 1. Prednáška : Božie slovo 
 2. Prednáška : Boží obraz vo mne
 3. Prednáška : Odpustenie - vstupná brána k Božiemu odpusteniu

Modlitba za uzdravenie: 1. Očista našich zmyslov 2. Uzdravenie z neodpustenia  

UTOROK - 21.04.2010
 1. Prednáška : Manželstvo v Božom pláne
 2. Prednáška : Výchova detí podľa Božieho plánu
 3. Prednáška : Rodina
 4. Prednáška : Vzťahy medzi deťmi arodičmi
 5. Homília

Modlitba za uzdravenie:

 Uzdravenie v lone matky a uzdravenie detstva
STREDA - 22.04.2010
 1. Prednáška : Biblické učenie o okultizme 
 2. Prednáška : New Age - Nový vek opravená !!!
 3. Prednáška : Používanie a zneužívanie jazyka
 4. Prednáška : Prečo by som sa mal(a) spovedať
 5. Homília

Modlitba za uzdravenie:

 Uzdravenie z okultných a ezoterických praktík

 ŠTVRTOK - 23.04.2010

 1. Prednáška : Úzkosť verzus dôvera v Boha
 2. Prednáška : Božia vernosť
 3. Prednáška : Zmysel utrpenia
 4. Prednáška : Zaslúžené a nezaslúžené utrpenie
 5. Homília

Modlitba za uzdravenie:

 Prijatie utrpeniaPIATOK
 - 24.04.2010
1. Prednáška : Duchovný zápas I. 
2. Prednáška : Duchovný zápas II.
3. Prednáška : Rast v Kristovi
4. Prednáška : Život v Duchu svätom
 5. Homília

Modlitba za uzdravenie:

Modlitba za pomazanie


http://www.youtube.com/watch?v=yUwPhrLlgx0


KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: +421 904 / 009 524

MYŠLIENKA

Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom...