Umysly sv. omši na júl, august a september 2020 - Nemčice
Od 10.3.2020 neodslúžené úmysly sv. omší boli automaticky prepísané na mesiace júl a ...
21.6.2020
Námestie s farským kostolom
Historické fotografie námestia s farským kostolom. Najstaršia zmienka je z roku 1285, ...
17.6.2020
Zelený rínok a pôvodné miesto sochy sv. Antona Paduánskeho
Fotografie z histórie.
17.6.2020

LÁSKA CHÁPE

Najkrehkejší členovia našej spoločnosti si veľmi ťažko hľadajú svoje miesto. Ľudia, ktorí trpia postihnutím, ktorí sú najčastejšie vylúčení z normálneho života, nás majú čo naučiť. Keď ich prijmeme, ich prítomnosť nám prinesie život a obohatí ho. Nemajme preto strach z tých, čo sú odlišní a neskrývajme sa pred nimi. Nepozerajme na nich so smútkom, ľútosťou alebo súcitom.

 

Najkrehkejší členovia našej spoločnosti si veľmi ťažko hľadajú svoje miesto.

Ľudia, ktorí trpia postihnutím, ktorí sú najčastejšie vylúčení z normálneho života, nás majú  čo naučiť. Keď ich prijmeme, ich  prítomnosť nám prinesie život a obohatí ho. Nemajme preto strach z tých, čo sú odlišní a neskrývajme sa pred nimi. Nepozerajme na nich so smútkom, ľútosťou alebo súcitom. Sú to predovšetkým ľudia, ako každý z nás, ktorí plne existujú a potrebujú cítiť, že sú zdrojom radosti, potrebujú byť milovaní. Milovať znamená chápať. Keď zjavíme niekomu jeho hodnotu, lepšie vnímame jeho krásu ukrytú pod  črepinami. Tento objav je požehnanou chvíľou, svetlom žiariacim zo stretnutia s Bohom lásky, ktorá nám zjavuje, že všetci sme Boží milovaní.

Pod záštitou farskej charity bl. sestry Zdenky a OZ Nádej, organizujem pre zdravotne a telesne postihnuté deti a deti zo sociálne slabších rodín z Topoľčian a blízkeho okolia výlety, posedenia, besiedky...Finančné náklady na tieto podujatia hradia obidve tieto organizácie a sú to vždy jednodňové výlety, pre rozsah postihnutia týchto detí.

Začiatok minulého roka sme spoločne s deťmi a ich rodičmi otvorili na „stretnutí  s rozprávkou“. Navštívili sme divadelné predstavenie v Nitre a 46 detí malo možnosť vidieť bábkové predstavenie. Na moju veľkú radosť sa k nám po prvý krát pridali aj deti s postihnutím autizmu, ktoré s nadšením a radosťou prežívali Osmijankove dobrodružstvá.

Na záver letných prázdnin sme s deťmi vycestovali do ZOO v Zlíne a neoľutovali sme. Milé a prívetivé privítanie zriaďovateľov ZOO a ich citlivý prístup k deťom s postihnutím, bol pre nás prvým príjemným prekvapením. A nasledovali ďalšie. ZOO nás ohromila svojou nádhernou a bohatou botanickou kolekciou, voľným výbehom zvierat a novou tropickou halou, kde sme zažili skutočnú atmosféru dažďového lesa. Za jeden deň sme precestovali Afriku, Áziu, Austráliu, Južnú Ameriku a zoznámili sme sa s 210 druhmi zvierat. Bohatý zážitok sme mali aj zo zámockého parku a samotného zámku Lešná, starého viac ako 200 rokov, kde sa v najkrajšej sále dodnes konajú svadobné obrady. Na záver tohto krásneho dňa sme sa previezli na vláčiku po celom areáli ZOO a deti zamávali na rozlúčku  slonom, levom, žirafám, tigrom…

Tradične na sviatok sv. Mikuláša  sú deti obdarené balíčkom so sladkosťami, no tento krát  charita bl. sestry Zdenky pripravila pre ne prekvapenie v podobe veselých vankúšikov a deti s nadšením prijali pozvanie na „Rozprávku Vianoc.“ Boli sme tak účastníkmi najväčšieho vianočného galaprogramu v mestskej hale na Klokočine v Nitre. Mali sme tak možnosť zažiť živé predstavenie detských i dospelých hviezd zo sveta profesionálnej i neprofesionálnej hudby, vystúpenie detských súborov a sólistov. Veľký priateľ detí „Majster N“ uvádzal celý program, ktorý bol určený pre všetky deti bez rozdielu národností, farby pleti, či soc.postavenia a dokonale nám priblížil atmosféru blížiacich sa Vianoc a ich posolstvo  dobra,  lásky a pokoja. Bola to krásna bodka za uplynulým rokom.

V našom svete je veľa utrpenia. Ale najväčším utrpením je izolácia. Pocit, že nemám pre nikoho cenu. Pocit, že som odrezaný od iných ľudí. Cieľom mojej aktivity s týmito deťmi je, ukázať im, že aj keď sa v našej spoločnosti často na ich názor nikto nepýta, sú cenné  aj s ich strachmi, potrebami a nádejami. Ten, kto by toto chcel vyvrátiť, tak ten ich nikdy nestretol. Milovať niekoho to nie je len robiť niečo pre neho, ale zároveň mu pomôcť, aby to robil sám. Sprevádzať ho, aby objavil svoje dary a schopnosti a pochopil zmysel života, nakoľko mu je to možné. Poklad, ktorý je ukrytý v každom z nás, je naša schopnosť milovať. Milovať znamená chápať. A láska chápe.

 

                                                                                                         Jana Hamarová.


 

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
Tel. 038 / 53 263 02
E-mail: topolcany.fara@gmail.com

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

MYŠLIENKA

Žena má v každom spore posledné slovo. Každé slovo prednesené mužom potom je začiatkom ďalšieho sporu.