V priebehu leta 2023 boli pri moste nad Chotinou na Stummerovej ulici v Topoľčanoch demontované dve starobylé kamenné sochy, ktoré inak nemajú žiadneho zapísaného majiteľa. Jedná sa jednak o súsošie Piety - čiže Sedembolestnej Panny Márie v náručí s telom Syna Ježiša Krista a potom socha sv. Jána Nepomuckého, ktorý sa veľmi často staval ako nebeský ochranca pri mostoch nad riekami, pri lávkach nad potokmi či pri brodoch riek. Tieto obe sochy išli na odbornú kamenársko-sochársku renováciu do ateliéru kamenosochára, ktorým je pán Kazimír Csefalvay.

Pri týchto prácach obnovy sa zistilo, že socha sv. Jána Nepomuckého je len replika. Z historických správ sa zistilo, že pôvodnej soche bola odrazená zo sochy hlava a hodená do riečky Chotina. Terajšia socha sv. Jána Nepomuckého je teda už len replika danej pôvodnej sochy. 
Renovačné práce oboch sôch - ako vidno z priložených fotografií - pokračujú dobrým tempom. A máme nádej, že do konca roka 2023 budú zreštaurované sochy opätovne na svojom pôvodnom mieste a to "v obnovenom šate" svojej historickej krásy. V tejto súvislosti zariadila aj Slovenská správa ciest na svoje vlastné náklady obnovenie náteru zábradlia, ktoré je na moste nad Chotinou a je z jednej strany i predelom medzi oboma spomenutými sochami. Ďakujeme teda aj im za túto ich dielčiu časť obnovy tejto lokality. (DA)

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup