V roku 2022 sme obnovili vonkajšiu maľovku prednej fasády nášho Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch. Bolo to z dôvodu, že sme tam chceli umiestniť mramorovú tabuľu s najdôležitejšími informáciami o našom kostole. Avšak po renovačných prácach soklov pozdĺž celého kostola v roku 2018, neboli farebné odtiene na kostole stopercentne zľadené. Predná fasády po tejto obnove maľovky veľmi pekne aj s mramorovou tabuľou vyznieva.
Obdobne sme sa v októbrových dňoch 2023 podujali obnoviť vonkajšiu maľovku fasády zadnej časti nášho farského kostola. Sú to časti okolo sochy Lurdskej Panny Márie a tiež celá prístavba sakristie. Táto zadná časť kostola je totižto v celostnom pohľade najviditeľnejšia. Nezacláňajú jej v pohľade žiadne veľké stromy. Ľudia sa pri Lurdskej jaskyni často zastavujú a modlia. A tam veľakrát bývajú i sv. omše vonku počas mariánskej púte či počas vysluhovania sviatosti birmovania. Z tohto dôvodu rovnako túto časť kostola sme chceli mať farebnými odtieňmi zladenú. Po vzájomnej dohode s Pamiatkovým úradom Topoľčany, sme podľa presne stanovených kritérií a farebných odtieňov objednali z Brna v Českej republike farbu KEIM, ktorú používame na naše historické budovy. A premaľovali sme všetky tieto spomenuté časti. Vskutku, po zdarných prácach, za ktoré majstrom ďakujeme, táto časť takisto veľmi pekne vyznieva. Vďaka patrí tiež Mestským službám Topoľčany za ich ústretovosť a spoluprácu. Ako taktiež všetkým, ktorí nám pri týchto prácach pomáhali. Nech tieto práce a skrášlenie zovňajška nášho farského chrámu slúži na väčšiu česť a slávu Božiu! (DA)


Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup