V piatok 6.10.2023 skoro ráno odcestovala malá šesť členná výprava na túto púť aj z našej topoľčianskej farskej charity. A to do Červeného Kláštora na Pieninách, aby sa zúčastnila na Púti charít 2023.O 9:15 hod. sme už boli na mieste. Zaregistrovali sme sa  a išli sme sa naraňajkovať.

Od 10:00 hod. sa začal slávnostný program: privítanie moderátorom a od 10:30 hod. hudobné vystúpenie klientov

Charitatívneho domu sv. Štefana. 


Od 11:00 hod. bola prednáška pátra M. Zamkovského s názvom: Tvoj oheň horí,
po ktorom nasledovala modlitba posvätného ruženca. 
 

Pravé poludnie o 12:00 hod. sme začali modlitbou Anjel Pána a následne bola slávnostná sv. omša,

ktorú celebroval Mons. Tomáš Gális, žilinský diecézny biskup. 
 

Potom nasledoval spoločný obed a popoludní koncert chválovej kapely.

Krásnym a dojemným okamihom bolo slávnostné oceňovanie vybraných zamestnancov a pomocníkov charít a hudobné vystúpenie.


Celé podujatie bolo veľmi dobre zorganizované, pričom počet účastníkov bol približne 700.

Občerstvenie bolo zabezpečené počas celého stretnutia. Areál múzea Červeného Kláštora je obklopený nádhernou prírodou, čo dodávalo prekrásny kolorit nášmu stretnutiu.
 

Cesta domov síce trvala 4 hodiny. Ale hoci sme boli unavení, boli sme všetci spokojní a naplnení vnútorným blahom z milého a hodnotného stretnutia charít Slovenska.

 

Text: Pavol Mošať

 
Foto: Ing. Michal Faltus

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup