V dňoch od 14. do 20. novembra sa na Slovensku uskutočnil Týždeň Cirkvi pre mládež s mottom: „Aby vo farnostiach pulzovalo mladé srdce“. V našej farnosti sa v uvedenom týždni uskutočnili pre našich mladých farníkov mnohé podujatia, ako napríklad florbal, mládežnícka svätá omša či adorácia s vešperami. Celý týždeň venovaný mladým zhrnula jedna členka mládežníckeho zboru do tejto básne:
Cirkev slávila veľký sviatok,
mladí spolu navštívili Sádok.
Ťažký výstup, sťa Vysoké Tatry,
združili sme sa okolo vatry.
Krása kostola a spoločný ruženec,
dedinou sa ozýval starobylý zvonec.
Ako správni turisti, špekačky nesmú chýbať,
mestečko Palermo – spoločenstvo o ktorom môžeš len snívať.
Vo štvrtok večer sme Trnavu spoznávali,
Pannu Máriu v bazilike hromadne uctievali.
Piatok plný športového ducha,
tvrdý zápas by neprežila ani mucha.
Ľudí, nôh, hokejok, gólov plná kopa,
chvíle vzácnejšie než samotná ropa.
No tá najvzácnejšia až v nedeľu nastala,
pánovi kaplánovi svätožiara pristala.
Spomeň si na mňa keď prídeš do svojho kráľovstva,
tak znelo evanjelium s posolstvom milosrdenstva.
Večerná adorácia u sestier v parku,
rozoberali sme aj blahoslavenú Anku.
Zábava, pizza, koláče, párty,
kaplánsky humor a rehoľné žarty.
Takto sme sa mali spolu týždeň celý,
nám jedine láska, viera, nádej velí.


Fotogaléria: https://photos.app.goo.gl/4kjdm1CV4zmfd9zV8
Ďakujeme za fotky S. Bilikovi.

Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup