Všetkým prihláseným birmovancom v tomto čase príde e-mail na ich uvedenú e-mailovú adresu s podrobnosťami prípravy a kópia e-mailu pôjde automaticky na mail ich rodičom.
Prvé osobné stretnutie prihlásených birmovancov bude vo farskom kostole v Topoľčanoch v sobotu 22.10. o 10.30 hod. a rovnaké stretnutie bude v utorok 25.10. o 16.00 hod. Jedno z týchto dvoch stretnutí je pre každého prihláseného birmovanca záväzné. Sám birmovanec si však môže vybrať, ktorého stretnutia sa zúčastní. Obe tieto stretnutia sú totiž identické.
Na prvom stretnutí každý prihlásený birmovanec dostane tlačivo, v ktorom si počas celej prípravy na slávnosť birmovania bude osobne značiť svoje duchovné a modlitbové aktivity. Tešíme sa na stretnutie s vami!


Mediálna spolupráca

Administrátor a autor web stránky:
Ing. Vladimír Chrenko

Web stránka obsahuje fotografie od uvedených autorov i ostatných prispievateľov:
Jozef Matúš - grafik
Roman Fabík - http://www.rmcphotography.sk/
Samuel Dostál - https://www.facebook.com/samuel.dostal.art
Peter Faltys - https://www.instagram.com/peterfaltys/

ĎAKUJEME! Zavrieť okno

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 34/61
955 01 Topoľčany
E-mail: topolcany.fara@gmail.com
Tel.: 038 / 53 263 02
Nemocničný mobil: 0904 / 009 524
IČO: 34075771
DIČ: 2021306826
Číslo účtu Farnosti Topoľčany vedený v Slovenskej sporiteľni:
SK07 0900 0000 0000 3851 2757

Zavrieť okno
Open popup